uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Vědecká rada 2024

Záruka odborné úrovně prezentací

VĚDECKÁ RADA – ZÁRUKA ODBORNÉ ÚROVNĚ PREZENTACÍ

Vědecká rada je složena z členů, kteří v oblasti udržitelnosti skutečně odborně pracují. Nejde o zaměstnance z podniků samotných. Všechny prezentace jsou před zařazením do konferenčního programu summitu schváleny Vědeckou radou. Neznamená to však, že rada je příliš přísná a prezentace na první pohled vyřazuje. Naopak se snaží poradit firmám, jež se chtějí prezentovat, aby jejich prezentace byly co nejpraktičtější a obsahovaly všechna dostupná data, která dokazují, že projekty skutečně pomáhají životnímu prostředí, společnosti a hospodářství.

Členové Vědecké rady druhého ročníku Czech & Slovak Sustainability Summitu byli:

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (předseda)
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT v Praze
Mgr. Alexander Ač, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK
Mgr. Zuzana V. Harmáčková, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK
Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
Doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A.
Katedra politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Anna Pasková, M.A.
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
Ústav konzervace potravin VŠCHT v Praze
Doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT v Praze
Doc. Ing. Silvia Vilčeková, Ph.D.
​​​​​​​​​​​​​​Ústav environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Katedra aplikované ekologie, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D. (tajemnice)
ATOZ Sustainability