uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 10. 4. 2025, Cubex Centrum Praha

Mediální pokrytí

Aby se informace ze summitu dostaly k co nejvíce lidem

Klíč k úspěšné akci – co nejsilnější mediální pokrytí

Úspěšná akce musí mít co nejsilnější mediální pokrytí, a to jak před akcí, aby přilákala ideální kvalitu a množství účastníků, tak po akci, aby se zajistilo, že informace sdělené na akci nebudou zapomenuty, když se vypínají světla místa konání. Akce Czech and Slovak Sustainability Summit bude mít díky B2B publikacím a digitálním projektům skupiny ATOZ a dalším mediálním partnerům bezkonkurenční mediální pokrytí.

Média skupiny ATOZ – celkem 43 000 výtisků, cca 130 000 čtenářů

  • Zboží&Prodej – tištěný časopis s auditovaným nákladem 11 000 výtisků + digitální projekty (web, newsletter, sociální sítě)
  • Tovar&Predaj – tištěný časopis s nákladem 10 000 výtisků + digitální projekty (web, newsletter, sociální sítě)
  • Svět balení – tištěný časopis s auditovaným nákladem 5 000 výtisků + digitální projekty (web, newsletter, sociální sítě)
  • Systémy Logistiky CZ – tištěný časopis s auditovaným nákladem 7 000 výtisků + digitální projekty (web, newsletter, sociální sítě)
  • Systémy Logistiky SK – tištěný časopis s nákladem 5 000 výtisků + digitální projekty (web, newsletter, sociální sítě)
  • Pharma Profit – tištěný časopis s nákladem 5 000 výtisků + digitální projekty (web, newsletter, sociální sítě)

Další business média

  • Dopravní noviny – tištěné noviny pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku s působením na českém a slovenském mediálním trhu + digitální projekty (web, newsletter, sociální sítě)
  • Obnovitelně.cz – portál, který přináší informace o moderní energetice v širších souvislostech udržitelné ekonomiky
  • Průmyslová ekologie – publicistický portál + digitální projekty (web, newsletter, sociální sítě)

Potvrzení mediální partneři