uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 20. 4. 2023, WPP Campus, Praha

Vědecká rada

Odborníci na udržitelnost, kteří konzultují a schvalují prezentace v programu

Záruka odbornosti prezentací a vyloučení greenwashingu

Vědecká rada bude složena z členů, kteří v oblasti udržitelnosti skutečně odborně pracují. Nepůjde o zaměstnance z podniků samotných. Všechny prezentace musí být před zařazením do konferenčního programu summitu schváleny odbornou radou. Neznamená to však, že rada bude příliš přísná a prezentace na první pohled bude vyřazovat. Naopak se vynasnaží poradit firmám, jež se chtějí prezentovat tak, aby jejich prezentace byly co nejpraktičtější a obsahovaly všechna dostupná data, která dokazují, že projekty skutečně pomáhají životnímu prostředí, společnosti a hospodářství.

Členové vědecké rady pro první ročník Sustainability Summitu:

 • prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT v Praze (předseda)

 • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., Ústav pro životní prostředí PřF UK

 • prof. Ing. Jan Vymazal, CSc, Katedra aplikované ekologie, Česká zemědělská univerzita v Praze

 • doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

 • Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 • Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., Ústav konzervace potravin VŠCHT v Praze

 • Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D., Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT v Praze

 • RNDr. Petra Innemanová, Ph.D., Ústav pro životní prostředí PřF UK

 • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 • Mgr. Alexander Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR

 • Anna Pasková, M.A., Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Mgr. Daniel Hájek, Ministerstvo životního prostředí ČR

Tajemnice rady: Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D., ATOZ Group