uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 20. 4. 2023, WPP Campus, Praha

Panattoni

Partner summitu

V Panattoni se věnují problematice trvale udržitelného rozvoje zcela komplexně. Všechny budovy jsou vystavěny v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Každá nová budova je certifikována dle globálního standardu environmentálního hodnocení BREEAM New Construction v minimální úrovni Excellent. V maximální míře jsou využívány certifikované stavební materiály se sníženou uhlíkovou stopou. Cílem společnosti je snížit spotřebu energií a vody, eliminovat efekt tepelného ostrova, maximalizovat recyklaci a opětovné použití odpadu, podporovat nízkouhlíkovou dopravu a správně nakládat s dešťovou vodou.

Stále hledají nové trendy a inovace v rámci členství v České radě pro zelené budovy (CZGBC). Požadavky na moderní výstavbu budov však nekončí energetickou úsporností, ale zahrnují také stránku sociální a environmentální. Proto v jejich parcích naleznete zázemí pro různé druhy živočichů, jako jsou včelí úly, broukoviště, ještěrkária, žabí hrady i unikátní remízky. Jejich standardem je výsadba geograficky původních druhů stromů a zeleně v rámci areálu, kterou následně po ukončení primárního růstu navrací zpět okolní krajině.