uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Konferenční program

Inspirativní prezentace a řečníci
HLAVNÍ PROGRAM
25. 04. 2024
BEST PRACTICES
25. 04. 2024
ODPOLEDNÍ WORKSHOPY
25. 04. 2024
VĚDECKÁ KAVÁRNA
25. 04. 2024
ECOGARDENS STAGE
25. 04. 2024
8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 11:00

První třetina: Nafoukněte svou bublinu

Úvodní diskuze: Udržitelnost v globálním kontextu

Dopolední program zahájíme inspirativní diskuzí zaměřenou na téma udržitelnosti ve světě. Manažeři udržitelnosti v České a Slovenské republice nebo dokonce v celém Evropě často zapomínají, že starý kontinent je součástí mnohem většího světa. Nestačí zlepšovat udržitelnost v Evropě, a přitom zapomínat na zbytek světa. Vzduch, který Evropané dýchají, je světovým vzduchem. Voda, která omývá evropské břehy, je světovou vodou. Teploty, které rostou na našich teploměrech, jsou světové teploty. A lidé, kteří se pokoušejí překročit naše hranice, jsou lidé, kteří hledají lepší život, než mají doma. V úvodní diskuzi budeme hovořit se dvěma místními odborníky, kteří strávili velký kus svého života řešením problémů udržitelnosti ve světě. Díky jejich názorům nahlédneme na globální udržitelnost a její dopad na Evropu. Mimo jiné se dozvíme, že tok inspirace v oblasti udržitelného rozvoje rozhodně není jednosměrka.

Diskuzi bude moderovat Rey Koranteng.

Pavla Gomba, UNICEF Česká republika
Zuzana Harmáčková, Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Rey Koranteng

Panelová diskuze: Spolupráce je jedinou cestou k udržitelnosti

Téměř každá společnost na lokálních trzích se vydala na cestu k udržitelnosti, a cílem Czech & Slovak Sustainability Summitu je upozornit na pozoruhodné kroky, které byly na této cestě dosud učiněny. Aby udržitelnost jako celek pokročila, nemohou firmy žít v bublině. Podniky potřebují spolupracovat se svými dodavateli a klienty, ale také dalšími aktéry. Ti nemusí mít přímý dopad na ziskovou marži společností, a mohou být někdy považováni za druhotné. Má-li se však udržitelnost posunout kupředu, je nezbytná spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami. V dopolední panelové diskuzi spojíme vedoucí představitele podniků a představitele akademické obce, státní správy a neziskového sektoru, abychom diskutovali o tom, jak lze dosáhnout udržitelnosti prostřednictvím spolupráce.

Moderátorka: Alice Machová, vedoucí partnerka poradenství v oblasti udržitelného rozvoje, EY Česká republika

Partnerem panelové diskuze je společnost EY Česká republika.

Petr Hladík, Ministerstvo životního prostředí ČR
Michaela Hletková Ploszeková, Volkswagen Slovakia a Zväz automobilového priemyslu SR
Michaela Chaloupková, Skupina ČEZ
Michal Kišša, Nadácia Pontis
Hana Kovářová, Komerční banka
Milan Pospíšil, VŠCHT v Praze
Alice Machová, EY Česká republika
11:00 – 12:00

První přestávka: Brunch

Komentovaná prohlídka posterů udržitelných projektů

Cílem summitu je představit co největší počet úspěšných udržitelných projektů. Protože se do programu konference nevejdou všechny nominované projekty, organizátoři zařadili programovou část, která je běžná na vědeckých kongresech: galerii posterů. Po celý den budou v udržitelných stojanech vystaveny plakáty vytištěné na recyklovaném papíře s podrobnými informacemi o projektech. Během přestávek na brunch a oběd budou autoři u posterů k dispozici osobně, aby zájemcům svůj projekt představili a odpověděli na jejich dotazy.

Navazování nových kontaktů na stáncích partnerů

Sustainability Summit podporují desítky partnerů z celého podnikatelského spektra. Někteří jsou tam proto, že nabízejí udržitelné produkty, rady nebo řešení, jiní prostě chtějí ukázat svou podporu zavádění udržitelných postupů na českém a slovenském trhu. V každém případě jsou přestávky ideálním časem pro setkání s partnery na jejich kontaktních místech.

11:15 – 11:45

Brunch & learn

Je udržitelnost bublina? Aneb nejen udržitelností živ je člověk

ESG. CSRD. ESRS. DEI. Zdá se, že firmy doslova žijí udržitelností. Co na to ale spotřebitelé? Je to pro ně důležité? Rozumí tomu? Co konkrétního v oblasti udržitelnosti očekávají (nejen) od firem? Věří udržitelným aktivitám firem, nebo si myslí, že je dělají jen „na oko“? A jak udržitelně se sami spotřebitelé chovají?

Exkluzivní data z výzkumu pro Sustainability Summit představí Tereza Horáková (specialistka na ESG výzkumy) a Tomáš Macků (ředitel vnějších vztahů) z agentury Ipsos. Zazní jak best practices, tak i nejnovější data z lokálního trhu i mezinárodní srovnání. Takže naplňte talíř jídlem, vezměte si pití a nahlédněte do myslí veřejnosti během brunchové přestávky.

Tereza Horáková, Ipsos
Tomáš Macků, Ipsos
12:00 – 14:30

Druhá třetina: Best practices

Případové studie projektů, které opravdu fungují

Nemůžeme se posunout k udržitelnější budoucnosti jednoduše tím, že budeme mluvit o tom, co musíme udělat, a stěžovat si na to, co se dělá nebo nedělá. Musíme podniknout konkrétní kroky. A mnoho společností a organizací už přijímá opatření, která mají skutečný dopad. Primárním cílem Czech & Slovak Sustainability Summitu je poskytnout platformu pro prezentaci úspěšných projektů tak, aby byly další firmy motivovány k podobným činům.  Nejlepší možností je sdílet pozitivní zkušenost.

V tomto bloku uslyšíte podrobnosti o udržitelných projektech, které mají prokazatelné pozitivní dopady na životní prostředí nebo společnost. Stručně řečeno, uvidíte udržitelnost v praxi. Nebojte se greenwashingu. Prezentované projekty jsou těmi nejlepšími, jež vybrala Vědecká rada summitu, která požaduje předložení důkazů a konkrétních dat. Tyto náměty jsou skutečně nejlepšími udržitelnými projekty realizovanými na českém a slovenském trhu za poslední rok.

Deset udržitelných projektů, které vybrala Vědecká rada a o nichž uslyšíte, jsou:

Ocenění nejlepších projektů v oblasti udržitelnosti

Realizace úspěšného projektu udržitelnosti – takového, který skutečně dosahuje osvědčených výsledků – vyžaduje čas, energii a odhodlání. A nakonec by měl přijít nejen přínos pro životní prostředí či společnost, ale i uznání pro ty, kteří projekt realizovali. Jako uznání tvrdé práce a odhodlání udělíme projektům, které vybere naše Vědecká rada, prestižní ocenění Sustainability Star.

14:30 – 15:30

Druhá přestávka: Lehký pozdní oběd

Komentovaná prohlídka posterů udržitelných projektů

Cílem summitu je představit co největší počet úspěšných udržitelných projektů. Protože se do programu konference nevejdou všechny nominované projekty, organizátoři zařadili programovou část, která je běžná na vědeckých kongresech: galerii posterů. Po celý den budou v udržitelných stojanech vystaveny plakáty vytištěné na recyklovaném papíře s podrobnými informacemi o projektech. Během přestávek na brunch a oběd budou autoři u posterů k dispozici osobně, aby zájemcům svůj projekt představili a odpověděli na jejich dotazy.

Navazování nových kontaktů na stáncích partnerů

Sustainability Summit podporují desítky partnerů z celého podnikatelského spektra. Někteří jsou tam proto, že nabízejí udržitelné produkty, rady nebo řešení, jiní prostě chtějí ukázat svou podporu zavádění udržitelných postupů na českém a slovenském trhu. V každém případě jsou přestávky ideálním časem pro setkání s partnery na jejich kontaktních místech.

 

15:30 – 18:00

Třetí třetina: Pusťme se do práce

Odpolední workshopy

Novinkou v konferenčním programu druhého ročníku Sustainability Summitu jsou odpolední workshopy, které poběží paralelně a zaměří se na tato témata:

 1. Dekarbonizace a environmentální aspekty udržitelnosti (moderuje prof. Vladimír Kočí, VŠCHT Praha)
 2. Biodiverzita a ekosystémy (moderuje Vojtěch Kotecký, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy)
 3. Financování a propojování pro udržitelné podnikání (moderují Monika Vrbková a Michal Veselý, JIC)
 4. Sociální aspekty udržitelnosti (moderují Kateřina Krebsová a Peter Sattler, Horváth & Partners
 5. Marketing a komunikace udržitelnosti (moderují Lenka Mynářová a Vladimír Víšek, No Greenwashing)
 6. ESG reporting (moderuje David Janků, Frank Bold Advisory)

Šest odpoledních workshopů se koná souběžně, a to od 15.30 do 18.00. Pokud se tedy někdo chce aktivně zúčastnit, musí souhlasit s tím, že bude sedět u kulatého stolu a debatovat celé dvě a půl hodiny. Účastníci mají před sebou jmenovky, moderátoři ví o jejich závazku a ptají se jich na názory.

Je to pro vás příliš velký závazek? Žádný problém. Ti, kteří se nechtějí účastnit 150minutové aktivní debaty, sedí stranou jako volní aktéři a sledují dění. Podle své nálady a aktuálně probíraného tématu mohou přebíhat z jednoho workshopu do druhého.

18:00 – 23:00

Prodloužení: Večerní program

Networking v podobě „Udržitelné hospody“

Po celodenní inspiraci v oblasti udržitelnosti bude následovat Udržitelná hospoda, tedy příjemné a neformální zakončení dne s dobrým jídlem, pitím, zábavou, zkrátka prostor přímo stvořený pro networking.

Na co se můžete těšit?


Networking s dalšími susmany a susmankamiChutné veganské a vegetariánské jídloPěnivý zlatý mok od Pilsner UrquellDegustace udržitelného vína od gravitačního vinařství VilavinŽivá latinská hudba od kapely Carisma

Budujte nejen své znalosti v oblasti udržitelnosti, ale i své kontakty!

12:00 – 14:15

PŘÍPADOVÉ STUDIE PROJEKTŮ, KTERÉ OPRAVDU FUNGUJÍ

Alza.cz: EkoBalení v Alze – Cesta k bezobalové logistice

Projekt Nebalení v Alze, který transformuje přístup ke zbytečným obalovým materiálům v logistice, se spustil v červenci 2022 v Česku a na Slovensku. Jeho prostřednictvím se společnost snaží dosáhnout vize „Jediný udržitelný obal je žádný obal“. Ve firmě zjednodušují procesy, eliminují nadbytečné obaly a šetří náklady. Opatření zahrnuje omezení obalů zboží do AlzaBoxů a firemní pobočkové sítě, kdy se balí zásilky s více než čtyřmi položkami. Standardně se používají plastové stohovatelné přepravky, které jsou stále v oběhu. Tímto způsobem firma ušetřila téměř 78 tun plastu, měsíčně pak 4,3 tuny obalového materiálu.

Eva Šípková, Alza.cz

Classic Oil: Recyklace poprvé poráží spalování v likvidaci nemrznoucích kapalin

Většina energetických systémů využívá nemrznoucí směsi, které s časem ztrácejí své vlastnosti a mění se v nebezpečný odpad. Avšak nejcennější složka – glykol – má schopnost být opakovaně využíván. S inovativní technologií dokáže firma tyto směsi recyklovat do čistého vodného roztoku glykolu s více než 90% materiálovou výtěžností. Tento přístup není jen ekologicky prospěšný, ale díky nízké energetické náročnosti také ekonomicky efektivní. Recyklací navrací do oběhu velké množství cenného materiálu, snižují závislost na mimoevropských surovinách a redukují emise CO2 spojené s jejich výrobou.

Olga Pleyer, Classic Oil
Jan Skolil, Classic Oil

Česká krajina: Rezervace velkých kopytníků

Projekt obnovuje přírodu prostřednictvím přirozené pastvy velkých kopytníků (zubr, divoký kůň, zpětně šlechtěný pratur). Pastva velkých kopytníků obnovuje krajinu lépe a rychleji než pastva hospodářských zvířat nebo kosení. Navíc jsou velcí kopytníci atraktivní pro veřejnost a pomáhají vytvářet vztah lidí k přírodě, působí jako lékaři nemocné krajiny. Dokážou odstraňovat hrubé a málo úživné druhy trav, které běžná domácí ani lesní zvířata nespásají, a uvolňují prostor pro vzácné květiny a na ně vázané motýly. Výsledkem je obnova biologické rozmanitosti přírodních kvetoucích luk, která nemá v Česku obdoby. Projekt je zároveň edukativní a upozorňuje na účinnější způsoby boje se změnami klimatu (pastevní ekosystémy velkých kopytníků váží o 50 % více uhlíku než všechny lesy na planetě). Projekt slouží jako příklad dobré praxe, po jeho vzoru vzniklo dalších 14 rezervací po celé ČR. Inovativně využívá digitální technologie.

Dalibor Dostál, Česká krajina

Decathlon: Opakovaně použitelné obaly pro e-commerce

Iniciativa opakovaně použitelných obalů byla spuštěna v dubnu 2023 a následně se rozšířila na 60 % všech online objednávek zpracovaných ve skladu společnosti. Od dubna do prosince 2023 vedl projekt ke snížení spotřeby jednorázových lepenkových obalů o 65 tun, což znamená významný krok v závazku firmy k udržitelným postupům balení. Propagací oběhového hospodářství se Decathlon snaží snížit ekologickou stopu a zvýšit povědomí zákazníků o důležitosti odpovědné spotřeby. Znovu použitelné tašky jsou nejen ekologické, ale také plně recyklovatelné. Každý pytel je vyroben z materiálů pocházejících z recyklovaných PET lahví (využívá přibližně 15 lahví), což přispívá ke snížení plastového odpadu.

Oliwia Guziel, Decathlon Czech Republic

Gopall, Stabilplastik a Penny Market: Poolingová půlpaleta z recyklátu

V roce 2023 implementoval Gopall poolingovou půlpaletu z plastového recyklátu společnosti Stabilplastik. Prvním, kdo ji certifikoval pro dodávky zboží, bylo PENNY. Cíl spočívá v nahrazení půlpalety typu Düsseldorf, které mají nízkou životnost, jejich opravy jsou nákladné a technicky složité. Zapojení do poolingového systému omezilo i počet palet potřebných pro oběh a snížilo uhlíkovou zátěž díky redistribuci palet dodavatelům. Z LCA vyplývá, že plastová paleta je stonásobně účinnější než dřevěný ekvivalent. Na její výrobu se použilo přes 17 t plastového odpadu, který by skončil na skládce nebo ve spalovně.

Marek Božík, Gopall Pooling
Patrik Luxemburk, Stabilplastik
Tomáš Kubza, Penny Market

Kokoza a Centrum Černý Most: Komunitní zahrada Centrum Černý Most

Komunitní zahrada Centra Černý Most vyrostla jako jedno z opatření na zmírnění dopadů klimatických změn. Původní travnatá plocha o rozloze přibližně 800 m2 se proměnila na komunitní zahradu s pěstitelskou plochou 45 m2 ve vyvýšených záhonech, doplněnou o další záhony s bylinami, stromy a jedlými a medonosnými keři. Dešťová voda shromážděná ze střechy centra je zachycována do nádrží a následně využívána k zavlažování celé zahrady. K zpracování bioodpadu slouží tříkomorový kompostér, jehož kapacita umožňuje ročně zpracovat až 3000 kg bioodpadu v rámci asi 50 rodin.

Radka Pokorná, Kokoza
Karolina Šustrová, Unibail-Rodamco-Westfield

Panattoni Czech Republic Development: Panattoni Park Cheb South – hala Autodoc, nejzelenější budova na světě

Logistická hala Autodoc v Panattoni Parku Cheb South není jen průmyslovým objektem, ale i výjimečnou odezvou na ekologické výzvy současnosti. Drží titul nejzelenější průmyslové budovy na světě s certifikací BREEAM 2016 New Construction na úrovni Outstanding a rekordním skóre 94,2 %. Panattoni Park Cheb South, který vznikl na brownfieldu v areálu bývalých strojíren, sestává ze šesti budov, přičemž ohodnocení Outstanding mají dvě z nich – Autodoc a Kaufland eCommerce Fulfillment. Hala, kterou společnost Autodoc využívá jako distribuční centrum, je doslova prošpikována udržitelnými prvky. Za přísných ekologických opatření probíhala už samotná výstavba, více než 85 % stavebního odpadu bylo využito přímo v areálu, bez nutnosti skládkování.

Pavel Fojtík, Panattoni CZ & SK
Pavel Sovička, Panattoni CZ & SK

Pražské vodovody a kanalizace: Biometan – Využití kalového plynu na ÚČOV Praha

V roce 2023 byla dokončena akce „Biometan – Využití kalového plynu na ÚČOV Praha“, která umožňuje diverzifikaci využití kalového plynu (resp. bioplynu), produkovaného z procesu čištění odpadních vod (mimo kogenerační jednotky) na Ústřední čistírně odpadních v Praze, a to konkrétně pro produkci biometanu a jeho následné vtláčení do pražské plynovodní sítě. Srdcem technologie je membránová separace. Účelem zakázky bylo postavit a ověřit pilotní jednotku pro úpravu bioplynu městské čistírny odpadních vod na biometan, který je kompatibilní se zemním plynem, a potvrdit využití této technologie pro budoucí uplatnění v širším měřítku pro nakládání s bioplynem městských čistíren odpadních vod.

Ilona Líkařová, Pražské vodovody a kanalizace

Urbanity Development: Urbanity Campus Tachov

Jde o první projekt v České republice, který získal certifikaci BREEAM Communities pro udržitelné čtvrti měst a dosáhl nejvyššího hodnocení ve střední a východní Evropě. Historie současného kampusu sahá do roku 1967. Původní budovy byly v zrekonstruovány za plného provozu nájemců v kombinaci s novou výstavbou na nevyužitém území. Klienti mají možnost využívat střešní FVE v kombinaci s bateriovým úložištěm a nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Součástí projektu je také již otevřená dětská skupina, závodní lékař, relax zóny či například budky pro ptactvo, které vyrobili studenti místní SPŠ v rámci svojí praxe. Projekt byl projednáván s místní komunitou a spolky a těší se podpoře místní samosprávy. Budoucí koncept bude ještě doplněn o ubytování hotelového typu, jídelnu a plnohodnotnou mateřskou školu pro veřejnost.

Roland Hofman, Urbanity
Markéta Šimáčková, Urbanity

Vodafone Czech Republic: Využití zbytkového tepla z datového centra k vytápění kanceláří

V době, kdy rostou nejen ceny energií, ale i nároky na ekologii, společnost Vodafone zcela odstřihla od plynu část mimopražských prostor. Firma tímto krokem snížila celkovou spotřebu plynu o 12 % a šetří tak nejen náklady, ale i přírodní zdroje. Pracovníci z technologického oddělení společnosti přišli s nápadem instalovat v datovém centru tepelné čerpadlo a dosud nevyužité přebytečné teplo nově využívat pro přilehlé kanceláře a pracovní hub, které byly dosud vytápěny plynovou kotelnou. Projekt s využitím tepelného čerpadla získává teplo z ohřátého vzduchu z IT a telekomunikačních zařízení do rozvodů topení v celé budově. Díky tomu bylo možné zcela ukončit spalování plynu v jedné z velkých lokalit firmy.

Viktorie Tenzerová, Vodafone Česká republika
Tomáš Vokoun, Vodafone Česká republika
15:30 – 18:00

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

Workshop 1: Dekarbonizace a další environmentální aspekty udržitelnosti

Tento workshop se zaměří na „E“ v ESG – environmentální stránku udržitelnosti, která je dlouhodobě dominantní součástí úsilí společností o udržitelnost. Z velké části se zaměří na dekarbonizaci, protože v této oblasti společnosti zavádějí většinu politik, aby pomohly splnit cíl omezení globálního oteplení na 1,5 °C oproti předindustriální éře.

Workshop je určen pro ESG a sustainability manažery a manažerky, kteří hledají inspiraci ke snížení dopadu svých společností na životní prostředí. Workshop povede prof. Vladimír Kočí, vedoucí SUPRE na VŠCHT Praha, který je jedním z předních odborníků v oblasti ochrany životního prostředí.

Během workshopu uslyšíte tyto krátké prezentace, které poslouží jako odrazový můstek k diskuzím, do kterých se můžete aktivně zapojit:

 • Jakub Řehounek, business development manager společnosti KIA Czech, představí případové studie toho, jak může přechod firemního vozového parku na elektromobilitu pomoct snížit uhlíkovou stopu společnosti.
 • Dušan Zavadil, network development manager ve společnosti PPL, bude mluvit o uhlíkové neutralitě a elektromobilitě z pohledu předního přepravce balíků, a to s ohledem na rozvoj sítě nabíječek v rámci PPL.
 • Radomír Smolka, ředitel výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks, nám přiblíží výzkum a vývoj alternativních pohonů vozidel Tatra.
 • Jan Chovanec, výkonný ředitel firmy Malfini, bude mluvit o zkušenosti této firmy se svou solární elektrárnou včetně jejího rozšíření o druhou etapu.
 • Matej Krušpán, obchodní ředitel společnosti Rezolv Energy vysvětlí, proč jsou smlouvy PPA klíčem k plnění energetických cílů ESG.
 • Tomáš Habel, environment readiness officer společnosti Daikin, bude hovořit o snižování nepřímých emisí CO2 zvyšováním energetické účinnosti nových zařízení HVAC a o snižování přímých emisí regenerováním chladiv stávajícího HVAC zařízení.
 • Martin Baláž, senior viceprezident a country manager v Prologis, představí dopad průmyslového rozvoje na uhlíkovou stopu včetně analýzy podílů, které na něm mají výstavba a provoz, plus tipy, jak uhlíkovou stopu snížit, zejména v provozu a distribuci.
 • Jaroslav Vodáček, CE lead packaging manager ve společnosti Tesco Stores, bude hovořit o snaze tohoto významného obchodního řetězce učinit ekologičtější balení zboží, které prodává.
 • David Hloušek, technical sales specialist ve firmě Avery Dennison, vysvětlí, jak i relativně malá část obalového mixu – etikety – může hrát velkou roli v udržitelnosti výrobku.
 • Lukáš Pomahač, specialista udržitelnosti u České spořitelny, bude mluvit o uhlíkové stopě a dekarbonizaci v kontextu České spořitelny a o specifikách ve finančním sektoru se zaměřením na dekarbonizaci úvěrového portfolia.

Chcete si rezervovat místo u kulatého stolu a aktivně diskutovat o environmentálních aspektech udržitelnosti? Nebo chcete jen pasivně sledovat diskuze z postranní čáry?

 • Pokud jste již na summit zaregistrováni, můžete se na workshopy přihlásit zde.
 • Pokud jste si ještě nezajistili své místo na summitu, můžete se zaregistrovat zde (následně vás budeme kontaktovat ohledně přihlášení na workshop).

Vladimír Kočí, VŠCHT Praha

Workshop 2: Biodiverzita a ekosystémy

Biodiverzita je důležitým prvkem ekonomiky a klíčem k udržitelné budoucnosti podniků. Společnosti a instituce v Česku a na Slovensku začínají chápat svou závislost na biodiverzitě i svůj dopad na ekosystémy. Rychle vyvíjejí strategie, jak se posunout směrem k zelenější budoucnosti, která prospěje jejich provozu i planetě. Z tohoto důvodu se organizátoři Sustainability Summitu rozhodli věnovat celý odpolední workshop této zásadní části „rovnice udržitelnosti“.

Workshop je ideální pro manažery a manažerky udržitelnosti ve výrobě či distribuci, kteří hledají inspiraci a diskuzi, jež pomůže zlepšit vztah jejich společností k planetě. Moderovat jej bude jeden z předních českých odborníků na environmentální stránku udržitelnosti Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, který na tvorbě a zavádění ekologických inovací úzce spolupracuje s podniky a veřejnou správou.

Během workshopu uslyšíte tyto krátké prezentace, které poslouží jako odrazový můstek k diskuzím, do kterých se můžete aktivně zapojit:

 • Lenka Fryčová, manažerka českého programu WWF Střední a východní Evropa, vystoupí s prezentací Byznys a biodiverzita: Jak je možno se vzájemně podpořit.
 • Tomáš Duda, ředitel organizace FSC ČR, která v Česku zastupuje mezinárodní organizaci Forest Stewardship Council (FSC), bude hovořit o tom, proč jsou lesy důležité pro biologickou rozmanitost.
 • Martin Beran, předseda představenstva družstva Dřevotvar, představí dlouholetou spolupráci družstva s organizací FSC a proč je pro výrobce dřevěných výrobků důležité dodržovat zásady certifikace FSC.
 • Klára Hálová, head of water category and education programme u Mattoni 1873, bude mluvit o projektu na podporu a ochranu biodiversity v okolí závodů společnosti Mattoni 1873, jakou souvislost má projekt s minerální vodou a jak je v takovém projektu důležitá dlouhodobost a spolupráce s odborníky.
 • Ivan Tučník, manažer udržitelnosti společnosti Plzeňský Prazdroj, představí vědecko-výzkumný projekt Pro ječmen, který kombinuje prvky regenerativního zemědělství a využití hi-tech měřících technologií.
 • Martina Šilhánová, sustainability lead CZ&SK ve společnosti Nestlé, bude mluvit o tom, proč je pro firmy jako Nestlé důležité znát data a emise celého svého řetězce vč. zemědělců, ale také o tom, že dekarbonizace není jediný důvod k podpoře regenerativního zemědělství velkými firmami.
 • Jaroslava Hejduková, head of property ve společnosti Crestyl, představí jak všeobecnou strategii, jak Crestyl přistupuje k tématu biodiverzity ve svých projektech, tak i konkrétní příklady, které firma již realizovala v rámci areálu DOCK a nyní připravuje i v nově vznikajícím projektu Hagibor.
 • Denisa Lešková, koordinátorka projektu Ecogardens, vysvětlí, jak komunitní zahrady mohou být útočištěm nejen bezpečných lidských vztahů, ale také edukačním centrem, které lidem představí konkrétní příklady, jak zmírňovat změnu klimatu ve městě s co největším dopadem.

Chcete si rezervovat místo u kulatého stolu a aktivně diskutovat o biodiverzitě a ekosystémech? Nebo chcete jen pasivně sledovat diskuze z postranní čáry?

 • Pokud jste již na summit zaregistrováni, můžete se na workshopy přihlásit zde.
 • Pokud jste si ještě nezajistili své místo na summitu, můžete se zaregistrovat zde (následně vás budeme kontaktovat ohledně přihlášení na workshop).

Vojtěch Kotecký, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Workshop 3: Financování a propojování pro udržitelné podnikání

Společnosti jsou těžko schopné fungovat bez dostatečných financí, ať už se jedná o zavedené firmy, které chtějí expandovat (nebo přežít poklesy), nebo začínající podniky, které hledají finanční podporu pro realizaci svých podnikatelských záměrů. Na Czech & Slovak Sustainability Summitu proto nemohl chybět workshop o aktuálním stavu udržitelného financování. Některá z témat, která na workshopu nemohou chybět, jsou:

 • Financování z pohledu bank – co je a není udržitelné, jak to banka pozná a jak z toho může firma profitovat;
 • Nařízení o Taxonomii udržitelných aktivit, resp. jaké činnosti se pro zelené financování kvalifikují;
 • Spolupráce mezi finančními institucemi pro zlepšení procesů pro získávání financování projektů;
 • Inovativní přístupy k financování projektů s ohledem na jejich environmentální a sociální dopady;
 • Podpora udržitelného byznysu včetně start-upů – aktuální trendy v oblasti rozvoje a financování projektů.

Po úvodním sdílení bude následovat řízený networking ve formátu tzv. 120 vteřin. Jde o unikátní způsob propojování, který podporuje efektivní navazování vztahů a rozvíjení spolupráce mezi aktéry. Účastníci se potkávají u kulatých stolů podle předem stanoveného harmonogramu. Každý má přesně 120 vteřin na představení své společnosti a případných možností spolupráce.

Workshop je ideálním diskuzním fórem pro zástupce firem – etablovaných i začínajících –, kteří touží lépe porozumět cestě bludištěm podnikového financování v době udržitelnosti a zároveň chtějí najít spolehlivé partnery, kteří je touto cestou provedou. Workshop povedou Monika Vrbková a Michal Veselý z JIC, přední inovační agentury ve střední a východní Evropě.

Monika Vrbková, JIC
Michal Veselý, JIC

Workshop 4: Sociální aspekty udržitelnosti

Sociální stránka udržitelnosti byla dlouho ve stínu té environmentální, což se však v posledních letech mění, zejména schválením a implementací CSRD. Sociální projekty získávají větší pozornost u firem a organizací, a proto jsme jim na summitu vyčlenili celý odpolední workshop. V jeho průběhu uvedeme několik inspirativních prezentací, které přejdou plynule do podnětných diskuzí mezi účastníky.

Mezi témata, kterým se v rámci workshopu budeme věnovat, patří například:

 • Dopad, rizika a příležitosti CSRD reportingu pro společnosti;
 • Iniciativy zaměřené na zaměstnance společnosti, tj. diverzita, rovnost a inkluze (DEI), udržitelné vedení, férové pracovní podmínky, bezpečnost práce apod.;
 • Iniciativy cílené na zaměstnance v celém hodnotovém řetězci;
 • Úsilí společností získat konečné spotřebitele a další aktéry pro myšlenku udržitelnosti prostřednictví různých snah, včetně filantropie nebo informačních a engagement programů.

Workshop je ideální pro manažerky a manažery udržitelnosti a ESG zaměřené na aspekt „S“ i profesionálky a profesionály v oblasti HR. Moderovat jej budou zástupci firmy Horváth & Partners, jedné z předních evropských poradenských agentur pro strategie udržitelnosti, a to konkrétně Kateřina Krebsová a Peter Sattler. Workshop proběhne v českém a anglickém jazyce, a je tak vhodný pro všechny účastníky summitu.

Během workshopu uslyšíte tyto krátké prezentace, které poslouží jako odrazový můstek k diskuzím, do kterých se můžete aktivně zapojit:

 • Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, bude mluvit o spolupráci mezi nadačním fondem, korporací (v tomto případě McDonald’s) a třetí stranou (FN Motol).
 • Eliška Froschová Stehlíková, vedoucí firemní komunikace řetězce Lidl, bude hovořit o interní komunikaci udržitelnosti ve společnosti, konkrétně o komplexní iniciativě YOU, která má za úkol informovat zaměstnance o firemní CSR strategii a jednotlivých pilířích strategie a motivovat je k udržitelnému jednání v jejich každodenním nejen pracovním životě.
 • Hana Sobková, HR business partner předního poskytovatele papírových obalů Smurfit Kappa, bude hovořit o projektu Dobrý soused společnosti Smurfit Kappa, který si dává za cíl zlepšit životní podmínky lidem v nouzi v komunitách, kde firma působí. Projekt se zaměřuje na podporu škol, sdružení, hospiců, stacionářů, příspěvkových a neziskových organizací.
 • Martina Zimmermann, manažerka diverzity ve firmě Škoda Auto, bude prezentovat DEI strategii společnosti a o tom, jak rozvíjet principy diverzity a inkluze ve velké výrobní společnosti.
 • Miroslav Picek, ředitel nákupu pro Česko a Slovensko ve společnosti Pivovary Staropramen, bude mluvit o udržitelných value chains a zodpovědném nákupu v jednom z největších pivovarů v České republice a na Slovensku.

Chcete si rezervovat místo u kulatého stolu a aktivně diskutovat o environmentálních aspektech udržitelnosti? Nebo chcete jen pasivně sledovat diskuze z postranní čáry?

 • Pokud jste již na summit zaregistrováni, můžete se na workshopy přihlásit zde.
 • Pokud jste si ještě nezajistili své místo na summitu, můžete se zaregistrovat zde (následně vás budeme kontaktovat ohledně přihlášení na workshop).

Kateřina Krebsová, Horváth & Partners
Peter Sattler, Horváth & Partners

Workshop 5: Marketing a komunikace udržitelnosti

Každý, kdo se zabývá udržitelností, slyšel pojem greenwashing, ale opravdu rozumíme tomu, co to znamená? A víme, jak se mu vyhnout? Greenwashing nemusí nutně vznikat záměrným klamáním zákazníka, ale může k němu dojít i kvůli neznalosti těch, kteří nová řešení vymýšlejí a realizují. Proto jsme spojili síly s iniciativou No Greenwashing, abychom uspořádali odpolední workshop zaměřený zvláště na marketing a komunikaci udržitelnosti.

Témat, která lze probrat, je celá řada. Během prezentací a diskuzí se dotkneme těchto konkrétních:

 • Nová směrnice Green Claims, která se věnuje prevenci greenwashingu;
 • Celková znalost legislativy k předcházení greenwashingu;
 • Požadavky na zdůvodňování a ověřování environmentálních tvrzení;
 • Konkrétní příklady dobré i špatné praxe.

Workshop budou moderovat dva zakladatelé iniciativy No Greenwashing Lenka Mynářová a Vladimír Víšek. Je ideální pro marketingové, komunikační a PR profesionály z podniků a organizací nejrůznějšího zaměření. Pokud odborně působíte v oblasti udržitelnosti a frustruje vás, jak kolegové komunikují vaše aktivity, přesvědčte je, aby se zúčastnili tohoto workshopu, který je připraven speciálně pro ně.

Lenka Mynářová, No Greenwashing
Vladimír Víšek, No Greenwashing

Workshop 6: ESG reporting

Středobodem workshopu bude téma analýzy dvojí významnosti, která je základním krokem pro úspěšný reporting udržitelnosti podle nové směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a standardů ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Aby měly podniky podle standardů o čem reportovat, musí nejprve v rámci analýzy dvojí významnosti identifikovat své dopady, rizika a příležitosti související s udržitelností a poté podle předepsaných kritérií vyhodnotit jejich významnost. Mimo vlastní činnost se navíc musí zaměřit na vztahy se svými dodavateli, odběrateli a dalšími obchodními partnery.

V rámci diskuze se budeme mj. bavit o následujících aspektech analýzy dvojí významnosti:

 • Jaké zdroje informací pro analýzu používat;
 • Jak si postup v rámci analýzy zaznamenávat;
 • Kam analýza dvojí významnosti sahá (vlastní činnost podniku, dodavatelsko-odběratelské řetězce aj.);
 • Jaké jsou rozdíly v analýze dvojí významnosti jednoho podniku oproti konsolidované skupině;
 • Co má být výstupem analýzy dvojí významnosti a k čemu přesně slouží.

K účasti na workshopu jsou zváni lidé, kteří se v rámci podniků zabývají reportingem udržitelnosti, nebo se na něj teprve chystají. Workshopem a diskuzí vás v roli moderátora provede David Janků, reporting konzultant společnosti Frank Bold Advisory, který se v rámci poradenské činnosti v oblasti reportingu udržitelnosti zabývá zpracováváním analýz dvojí významnosti pro podniky.

David Janků, Frank Bold Advisory

Vědecká kavárna

Součástí summitu bude znovu i Vědecká kavárna neboli odborná přednášková sekce zaměřená na novinky, výzkum a vývoj v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství a surovinové bezpečnosti. Cílem je poskytnout prostor pro sdílení nových informací či výsledků výzkumů,​​​​​​​ které by mohly inspirovat k realizaci v praxi.

Zde jsou prezentace, které můžete slyšet ve Vědecké kavárně:

11.30–11.45:

Úvodní slovo

11.45–12.00:

Proč je dobré mít Strategii udržitelného rozvoje na univerzitách
Kateřina Klepáčová (UCEEB ČVUT)

12.00–12.15:

Od společenské odpovědnosti k udržitelné integritě organizace
Jiří Nesiba (Mendelova univerzita v Brně)

12.15–12.30:

Příprava národních a regionálních adaptačních plánů na změnu klimatu v Uzbekistánu
Eva Čechová (Dekonta a.s.)

12.30–12.45:

Více žen v nejvyšším managementu či měření skleníkových plynů jako norma. ESG Rating sleduje trendy v českých firmách
Ivan Balogh (VŠE)

12.45–13.00:

Potenciál domácích zahrad v rámci transformace potravinového systému
Jan Matuštík (COŽP UK, SUPRE VŠCHT)

13.00–13.15:

Analýza materiálových toků odpadních mobilních telefonů v kontextu cirkulární ekonomiky
Martina Hájková (SUPRE VŠCHT)

13.15–13.30:

Udržitelná produkce interiérových svítidel vzhledem k jejich specifickým environmentálním dopadům
Hana Brunhoferová (SUPRE VŠCHT)

13.30–13.45:

Toxikologický dopad procesu výroby oceli na lidský organismus
Ivanna Harasymchuk (SUPRE VŠCHT)

13.45–14.00:

Alokace environmentálních dopadů ve světě kovů
David Nováček (SUPRE VŠCHT)

14.00–14.15:

Uhlíková stopa národního energetického mixu
Iveta Hrdá (SUPRE VŠCHT)

14.15–14.30:

SBToolCZ v souladu s EU Taxonomií
Jakub Diviš (UCEEB ČVUT)


Sponzorem Vědecké kavárny je společnost Veolia.

Ecogardens Stage

12:30–12:45

Ecogardens. An introduction (content, objectives, impact, applicability)
Speaker: Aida Yáñez-Sedeño Sabariegos (On Projects Advising)

12:45–12:50

Transnational report
Speaker: Susanne Rammel (Gartenpolylog)

12:50–13:00

Best practices
Speaker: Igor Suvorov (Kokoza)

13:00–13:15

Training modules
Speakers: Andrea Wagner & Simone Hinterhoelzl-Tumfart (Klimabündnis Oberösterreich, Austria)

13:15–13:40

Related projects by partners

Project: Garden BnB
Speaker: Igor Suvorov, Kokoza

Project: Fight against climate change and EU projects
Speaker: Aida Yáñez-Sedeño Sabariegos, On Projects Advising

Project: Gartenpolylog and our work
Speaker: Susanne Rammel, Gartenpolylog

Project: Presentation of Climate Alliance Austria and its international projects
Speaker: Norbert Rainer, Klimabündnis Oberösterreich

Project: Gardeniser Platform
Speaker: Nicolas Condom, Pistes-Solidaires

13:40–14:10

Panel discussion and Q&A session
Speaker: Nicolas Condom, Pistes-Solidaires

14:10–14:20

Presentation of the different composting solutions and raised beds
Speaker: Igor Suvorov

14:20–14:30

Closing remarks


About the Ecogardens Training Program for Community Gardens

The impact of climate change is evident in the environment, the economy, and society. In this context, community gardens can be an important part of the solution to this global crisis. Ecogardens helps to discover ways in which community gardens can become part of the urban green infrastructure and support climate action around us. Ecogardens is run by the social enterprise Kokoza, o.p.s., which has been helping people compost and grow in the city since 2012.

Ecogardens offers extensive educational materials and a web-based learning platform that will provide access to open resources to engage citizens and improve urban resilience to climate change. Its content presents international synergies and best practices from Czechia, Austria, France, Spain, and Hungary in the field of community cultivation to break down prejudices and barriers of individuals in environmental issues and provide them with effective tools to make the individual an engine of positive change.

For more information, go to https://ecogardenstraining.com/.Ecogardens is co-funded by the European Union


Collaborating Partners:

Kokoza (Czechia)

 

OnProjects (Spain)

Pistes Solidaires (France)

Gartenpolylog (Austria)

Klimabündnis Oberösterreich (Austria)

 

KÉK – Hungarian Contemporary Architecture Centre (Hungary)

Norbert Rainer, Klimabündnis Oberösterreich, Austria
Aida Yáñez-Sedeño Sabariegos, On Projects Advising
Susanne Rammel, Gartenpolylog
Igor Suvorov, Kokoza
Andrea Wagner, Klimabündnis Oberösterreich, Austria
Simone Hinterhoelzl-Tumfart, Klimabündnis Oberösterreich, Austria
Nicolas Condom, Pistes-Solidaires