uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Nástin konferenčního programu

Inspirativní prezentace a řečníci

Czech & Slovak Sustainability Summit 2024 se koná několik týdnů před hokejovým mistrovstvím světa, které se bude hrát v Praze. To nás inspirovalo k tomu, abychom konferenční program strukturovali jako hokejový zápas a rozdělili jej do tří třetin. Toto „hokejové“ členění poskytne účastníkům vyváženější pohled na otázky udržitelného rozvoje.

HLAVNÍ KONFERENČNÍ PROGRAM
25. 04. 2024
VĚDECKÁ KAVÁRNA
25. 04. 2024
8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 11:00

První třetina: Nafoukněte svou bublinu

Úvodní diskuze: Udržitelnost v globálním kontextu

Dopolední program zahájíme inspirativní diskuzí zaměřenou na téma udržitelnosti ve světě. Manažeři udržitelnosti v České a Slovenské republice nebo dokonce v celém Evropě často zapomínají, že starý kontinent je součástí mnohem většího světa. Nestačí zlepšovat udržitelnost v Evropě, a přitom zapomínat na zbytek světa. Vzduch, který Evropané dýchají, je světovým vzduchem. Voda, která omývá evropské břehy, je světovou vodou. Teploty, které rostou na našich teploměrech, jsou světové teploty. A lidé, kteří se pokoušejí překročit naše hranice, jsou lidé, kteří hledají lepší život, než mají doma. V úvodní diskuzi budeme hovořit se dvěma místními odborníky, kteří strávili velký kus svého života řešením problémů udržitelnosti ve světě. Díky jejich názorům nahlédneme na globální udržitelnost a její dopad na Evropu. Mimo jiné se dozvíme, že tok inspirace v oblasti udržitelného rozvoje rozhodně není jednosměrka.

Panelová diskuze: Spolupráce je jedinou cestou k udržitelnosti

Téměř každá společnost na lokálních trzích se vydala na cestu k udržitelnosti, a cílem Czech & Slovak Sustainability Summitu je upozornit na pozoruhodné kroky, které byly na této cestě dosud učiněny. Aby udržitelnost jako celek pokročila, nemohou firmy žít v bublině. Podniky potřebují spolupracovat se svými dodavateli a klienty, ale také dalšími aktéry. Ti nemusí mít přímý dopad na ziskovou marži společností, a mohou být někdy považováni za druhotné. Má-li se však udržitelnost posunout kupředu, je nezbytná spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami. V dopolední panelové diskuzi spojíme vedoucí představitele podniků a představitele akademické obce, státní správy a neziskového sektoru, abychom diskutovali o tom, jak lze dosáhnout udržitelnosti prostřednictvím spolupráce.

Moderátorka: Alice Machová, vedoucí partnerka poradenství v oblasti udržitelného rozvoje, EY Česká republika

Partnerem panelové diskuze je společnost EY Česká republika.

Petr Hladík, Ministerstvo životního prostředí ČR
Michaela Hletková Ploszeková, Volkswagen Slovakia a Zväz automobilového priemyslu SR
Michaela Chaloupková, Skupina ČEZ
Michal Kišša, Nadácia Pontis
Hana Kovářová, Komerční banka
Milan Pospíšil, VŠCHT v Praze
Alice Machová, EY Česká republika
11:00 – 12:00

První přestávka: Brunch

Komentovaná prohlídka posterů udržitelných projektů

Cílem summitu je představit co největší počet úspěšných udržitelných projektů. Protože se do programu konference nevejdou všechny nominované projekty, organizátoři zařadili programovou část, která je běžná na vědeckých kongresech: galerii posterů. Po celý den budou v udržitelných stojanech vystaveny plakáty vytištěné na recyklovaném papíře s podrobnými informacemi o projektech. Během přestávek na brunch a oběd budou autoři u posterů k dispozici osobně, aby zájemcům svůj projekt představili a odpověděli na jejich dotazy.

Navazování nových kontaktů na stáncích partnerů

Sustainability Summit podporují desítky partnerů z celého podnikatelského spektra. Někteří jsou tam proto, že nabízejí udržitelné produkty, rady nebo řešení, jiní prostě chtějí ukázat svou podporu zavádění udržitelných postupů na českém a slovenském trhu. V každém případě jsou přestávky ideálním časem pro setkání s partnery na jejich kontaktních místech.

Brunch & learn

Další novinkou Sustainability Summitu 2024 bude vsuvka do programu známá jako „Lunch and learn“, respektive „Brunch and learn“ – formát běžný na konferencích v zahraničí. Je pro vás hodinová přestávka na brunch nebo oběd příliš dlouhá? Chcete při jídle přijímat ještě více informací? O přestávkách na občerstvení nabízíme prezentace exkluzivních výzkumů provedených špičkovými výzkumnými agenturami speciálně pro účastníky Sustainability Summitu. Naložte si tedy talíř, posaďte se ve speciální seminární místnosti a naplňte si hlavu informacemi, zatímco si budete plnit žaludek jídlem.

12:00 – 14:30

Druhá třetina: Best practices

Případové studie projektů, které opravdu fungují

Nemůžeme se posunout k udržitelnější budoucnosti jednoduše tím, že budeme mluvit o tom, co musíme udělat, a stěžovat si na to, co se dělá nebo nedělá. Musíme podniknout konkrétní kroky. A mnoho společností a organizací už přijímá opatření, která mají skutečný dopad. Primárním cílem Czech & Slovak Sustainability Summitu je poskytnout platformu pro prezentaci úspěšných projektů tak, aby byly další firmy motivovány k podobným činům.  Nejlepší možností je sdílet pozitivní zkušenost.

V tomto bloku uslyšíte podrobnosti o udržitelných projektech, které mají prokazatelné pozitivní dopady na životní prostředí nebo společnost. Stručně řečeno, uvidíte udržitelnost v praxi. Nebojte se greenwashingu. Prezentované projekty jsou těmi nejlepšími, jež vybrala Vědecká rada summitu, která požaduje předložení důkazů a konkrétních dat. Tyto náměty jsou skutečně nejlepšími udržitelnými projekty realizovanými na českém a slovenském trhu za poslední rok. A protože jsou pozoruhodné, budou nejen prezentovány těmi samými lidmi, kteří na nich pracovali, ale tito lidé a jejich projekty získají prestižní ocenění Sustainability Star jako uznání tvrdé práce a odhodlání.

Ocenění nejlepších projektů v oblasti udržitelnosti

Realizace úspěšného projektu udržitelnosti – takového, který skutečně dosahuje osvědčených výsledků – vyžaduje čas, energii a odhodlání. A nakonec by měl přijít nejen přínos pro životní prostředí či společnost, ale i uznání pro ty, kteří projekt realizovali. Jako uznání tvrdé práce a odhodlání udělíme projektům, které vybere naše Vědecká rada, prestižní ocenění Sustainability Star.

14:30 – 15:30

Druhá přestávka: Lehký pozdní oběd

Komentovaná prohlídka posterů udržitelných projektů

Cílem summitu je představit co největší počet úspěšných udržitelných projektů. Protože se do programu konference nevejdou všechny nominované projekty, organizátoři zařadili programovou část, která je běžná na vědeckých kongresech: galerii posterů. Po celý den budou v udržitelných stojanech vystaveny plakáty vytištěné na recyklovaném papíře s podrobnými informacemi o projektech. Během přestávek na brunch a oběd budou autoři u posterů k dispozici osobně, aby zájemcům svůj projekt představili a odpověděli na jejich dotazy.

Navazování nových kontaktů na stáncích partnerů

Sustainability Summit podporují desítky partnerů z celého podnikatelského spektra. Někteří jsou tam proto, že nabízejí udržitelné produkty, rady nebo řešení, jiní prostě chtějí ukázat svou podporu zavádění udržitelných postupů na českém a slovenském trhu. V každém případě jsou přestávky ideálním časem pro setkání s partnery na jejich kontaktních místech.

 

Lunch & learn

Další novinkou Sustainability Summitu 2024 bude vsuvka do programu známá jako „Lunch and learn“, respektive „Brunch and learn“ – formát běžný na konferencích v zahraničí. Je pro vás hodinová přestávka na brunch nebo oběd příliš dlouhá? Chcete při jídle přijímat ještě více informací? O přestávkách na občerstvení nabízíme prezentace exkluzivních výzkumů provedených špičkovými výzkumnými agenturami speciálně pro účastníky Sustainability Summitu. Naložte si tedy talíř, posaďte se ve speciální seminární místnosti a naplňte si hlavu informacemi, zatímco si budete plnit žaludek jídlem.

15:30 – 18:00

Třetí třetina: Pusťme se do práce

Odpolední workshopy

Novinkou v konferenčním programu druhého ročníku Sustainability Summitu jsou odpolední workshopy, které poběží paralelně a zaměří se na tato témata:

  • ESG reporting
  • Financování a inkubace udržitelného podnikání
  • Sociální aspekty udržitelnosti
  • Dekarbonizace a environmentální aspekty udržitelnosti
  • Biodiverzita a ekosystémy
  • Marketing a komunikace udržitelnosti

Do těchto workshopů se mohou účastníci zapojit v zásadě třemi způsoby:

  1. Krátce (5–7 minut) prezentují svůj projekt anebo své zkušenosti a posléze následuje diskuze (10–15 minut).
  2. Zasednou u kulatého stolu po celou dobou konání workshopu a zapojí se aktivně do diskuze, i když sami neprezentují.
  3. „Sedí stranou“, poslouchají debatu a jsou tzv. volnými agenty, kteří se podle nálady a zájmu přesouvají z jednoho workshopu k jinému.

 

18:00 – 23:00

Prodloužení: Večerní program

Networking v podobě „Udržitelné hospody“

Po celodenní inspiraci v oblasti udržitelnosti bude následovat Udržitelná hospoda, tedy příjemné a neformální zakončení dne s dobrým jídlem, pitím, zábavou, zkrátka prostor přímo stvořený pro networking.

Na co se můžete těšit?


Networking s dalšími susmany a susmankamiChutné veganské a vegetariánské jídloPěnivý zlatý mok od Pilsner Urquell a představení nového konceptu udržitelné hospody Chytrý výčepDegustace udržitelného vína od gravitačního vinařství Vilavin

Budujte nejen své znalosti v oblasti udržitelnosti, ale i své kontakty!

Vědecká kavárna

Součástí Sustainability Summitu je i odborná přednášková sekce zaměřená na novinky, výzkum a vývoj v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství a surovinové bezpečnosti. Cílem je poskytnout prostor pro sdílení nových informací či výsledků z výzkumu, které by mohly inspirovat k realizaci v praxi. Standardní doba přednášky bude 15 minut.

Sponzorem Vědecké kavárny je společnost Veolia.