uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 20. 4. 2023, WPP Campus, Praha

Program

Nástin programu prvního ročníku Sustainability Summitu
HLAVNÍ KONFERENČNÍ PROGRAM
20. 04. 2023
VĚDECKÁ KAVÁRNA
20. 04. 2023
8:00 – 9:00

Registrace

9:00 ‒ 9:15

Zahájení summitu, úvodní slovo organizátorů a odborného garanta

9:15 – 12:30

Dopolední program

Diskuze jeden na jednoho: Věda a byznys – partneři, nebo protivníci v udržitelnosti?

Jedním z primárních cílů Sustainability Summitu je vytvořit platformu pro setkávání a diskuzi byznysu a vědy, a tím usnadnit spolupráci v oblasti udržitelnosti. Na úvod konference jsme pozvali jednoho z předních vědců v oblasti životního prostředí v České republice prof. Tomáše Cajthamla z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ondřeje Beneše, technického ředitele jedné z největších korporací Veolia Česká republika, aby diskutovali o spolupráci vědy a byznysu. Mezi témata, kterých se dotknou, patří:

 • Kdo je více mimo realitu – vědci, nebo byznys?
 • Panuje porozumění, nebo spíše nepochopení pro druhou stranu?
 • Jak v ČR a SR zlepšit spolupráci akademické obce a byznysu?
 • Může byznys pomoci podfinancovaným univerzitám?
 • V čem vázne komunikace mezi vědeckými pracovišti a praxí?
 • Odlišuje se v oblasti udržitelnosti spolupráce mezi vědci a praktiky od jiných sfér vědy a výzkumu? Je tato spolupráce vnímána za důležitější či užitečnější než v jiných oblastech?
 • Které konkrétní projekty spolupráce v oblasti udržitelnosti i mimo ni mají podle diskutujících největší význam?

Nenechte si ujít tuto inspirativní diskuzi, kterou bude moderovat odborný garant summitu prof. Vladimír Kočí.

Tomáš Cajthaml, Přírodovědecká fakulta UK
Ondřej Beneš, Veolia Česká republika
Vladimír Kočí, VŠCHT Praha

Blok prezentací na téma Udržitelnost a byznys

Udržitelnost není pouze otázkou hledání cesty k ekologičtější nebo sociálně spravedlivější budoucnosti. Ve skutečnosti jde o mnohem složitější fenomén, který je plně integrován do procesů řízení podniku. Abychom vám pomohli najít inspiraci pro řízení vaší agendy udržitelnosti, vybrali jsme čtyři žhavá témata pro dopolední blok Udržitelnost a byznys a požádali jsme čtyři špičkové odborníky, aby se podělili o své poznatky a know-how.

A kdo vás bude inspirovat?

Brzy vám přineseme podrobné anotace.

Martin Ander, Svaz moderní energetiky
Linda Zeilina, International Sustainable Finance Centre
David Janků, Frank Bold
Tereza Kubicová, CzechInvest

Co je to CSRD? A týká se zrovna vás?

Ve svém příspěvku vás David Janků z poradenské firmy Frank Bold Advisory provede novou regulací v oblasti ESG reportingu – směrnicí CSRD, doprovodnými standardy ESRS, nařízením SFDR a nastíní další vývoj vzniku sektorových standardů pro vybraná odvětví. Ty v současnosti vyvíjí EFRAG – poradní těleso Evropské komise, ve kterém má Frank Bold své zastoupení. Veřejně informovat o svém přístupu k ESG tématům a souvisejících datech budou muset od roku 2026 všechny firmy s více než 250 zaměstnanci, obratem přes 1 miliardu Kč či aktivy přes 500 mil. Kč. Ještě o rok dříve již budou muset reportovat společnosti, které měli povinnost uvádět nefinanční informace podle starší směrnice NFRD. Zjistěte, jaké informace budete muset vykazovat, od kdy sbírat data a jakým směrem se ESG bude dále ubírat.

David Janků, Frank Bold

Je možné spolupracovat se státem na inovacích? Smysluplně?

Jak nastavit smysluplnou spolupráci veřejné sféry, privátního sektoru, vědecko-výzkumné komunity a start-upového prostředí? Dává smysl budování širší komunity od start-upů, přes malé a střední podniky až po nadnárodní organizace? Tereza Kubicová se pokusí na tyto otázky odpovědět a představí možnosti spolupráce.

Tereza Kubicová, CzechInvest
10:45 – 11:15

Kávová přestávka a komentovaná prohlídka posterů

Jak zvítězit díky udržitelnosti v době četných krizí

Jako úvod do panelové diskuze s generálními řediteli z nejrůznějších odvětví se jeden z předních evropských expertů v oblasti udržitelnosti podělí o své odborné znalosti a expertizu při využívání udržitelných inovací v době krize. Účastníci konference se mohou těšit na best practices v oblasti nastavení strategických priorit týkajících se udržitelnosti a zároveň možných způsobů nalezení kompromisu mezi udržitelným směřováním a ostatními cíli společnosti, jakými jsou například zisk a růst. Prezentace se dále dotkne tématu souladu se současnými regulacemi ESG, mimo to bude také obohacena o konkrétní příklady z poradenské praxe napříč odvětvími.

Peter Sattler, Horváth & Partners

Panelová diskuze: Role CEO v udržitelné strategii firmy

Generální ředitelé mají zásadní roli při transformaci svých firem směrem k udržitelnosti. Během panelové diskuze budou debatovány návrhy v oblasti udržitelnosti, které ředitelé zvažují a diskutují v rámci představenstev s cílem stanovit strategie udržitelného podnikání. Panelisté se podělí o různé postřehy a kroky, které zvažují jako generální ředitelé v reakci na environmentální a sociální problémy. Dozvíme se, jaké znalosti a dovednosti potřebují ředitelé při zavádění a prosazování ESG a udržitelnosti ve svých firmách.

 • Jak vyvážit strategii udržitelnosti s ostatními cíli společnosti, především finančními?
 • Jak rozšířit chápání udržitelnosti v rámci společnosti a vůči trhu z pouhého ekologického kontextu do jiných oblastí, jako jsou sociální?
 • Jaká je správná struktura zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že strategie udržitelnosti budou v celé společnosti implementovány co nejefektivněji?
 • Jak zabudovat postupy řízení udržitelnosti do vaší organizace?
 • Jaké tipy mají panelisté pro ostatní generální ředitele, kteří chtějí posílit svou roli při prosazování udržitelnosti?
 • Jak může generální ředitel přední společnosti prosazovat udržitelnost nejen pro svou společnost, ale pro průmysl společnosti jako celku?

Partnerem panelové diskuze je společnost Deloitte.

 

Jaroslava Rezlerová, ManpowerGroup
Katarína Navrátilová, Tesco Stores Česká republika
Ivo Benda, Greiner Packaging Slušovice
Martin Baláž, Prologis
Alessandro Pasquale, Mattoni 1873
12:30 – 13:30

Oběd a komentovaná prohlídka posterů

13:30 – 18:00

Odpolední program

Udržitelné „best practices“ – případové studie projektů, které opravdu fungují

Odpoledne si vyslechnete 12 nejlepších udržitelných případových studií, které zvolila naše vědecká rada. Vybrané projekty budou odhaleny 20. března, takže zůstaňte naladěni!​​​​​​​

15:00 – 15:30

Kávová přestávka a komentovaná prohlídka posterů

Udržitelné „best practices“ – případové studie projektů, které opravdu fungují

Odpoledne si vyslechnete 12 nejlepších udržitelných případových studií, které zvolila naše vědecká rada. Vybrané projekty budou odhaleny 20. března, takže zůstaňte naladěni!​​​​​​​

18:00 – 23:00

Večerní program

Vědecká kavárna

Součástí Sustainability Summitu bude i odborná přednášková sekce zaměřená na novinky, výzkum a vývoj v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství a surovinové bezpečnosti. Cílem je poskytnout prostor pro sdílení nových informací či výsledků z výzkumu, které by mohly inspirovat k realizaci v praxi. Standardní doba přednášky bude 15 minut.