uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 20. 4. 2023, WPP Campus, Praha

Avery Dennison: Udržitelnější varianta flexibilních fólií pro samolepicí etikety

20. 04. 2023
13:30 – 15:00

Avery Dennison: Udržitelnější varianta flexibilních fólií pro samolepicí etikety

Klíčovým trendem v obalovém průmyslu je přístup zvaný ekodesign a recyklovatelnost vybraného obalového řešení s minimalizovanou tvorbou emisí oxidu uhličitého. Správně zvolený materiál pro etiketu může snížit spotřebu primárních zdrojů a zároveň pomoci recyklaci celého obalu, zatímco nevhodně vybraný materiál může recyklaci znesnadnit, či dokonce znemožnit. Přijďte si poslechnout, jak moderní materiály podporují čistou recyklaci plastových obalů, zvyšují dostupnost recyklátu a optimalizují náklady v celém dodavatelském řetězci. Na konkrétním příkladu si ukážeme 82% redukci spotřeby vody a 74% úsporu emisí oxidu uhličitého.