uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 20. 4. 2023, WPP Campus, Praha

Co je to CSRD? A týká se zrovna vás?

20. 04. 2023
10:00 – 10:15

Co je to CSRD? A týká se zrovna vás?

Ve svém příspěvku vás David Janků z poradenské firmy Frank Bold Advisory provede novou regulací v oblasti ESG reportingu – směrnicí CSRD, doprovodnými standardy ESRS, nařízením SFDR a nastíní další vývoj vzniku sektorových standardů pro vybraná odvětví. Ty v současnosti vyvíjí EFRAG – poradní těleso Evropské komise, ve kterém má Frank Bold své zastoupení. Veřejně informovat o svém přístupu k ESG tématům a souvisejících datech budou muset od roku 2026 všechny firmy s více než 250 zaměstnanci, obratem přes 1 miliardu Kč či aktivy přes 500 mil. Kč. Ještě o rok dříve již budou muset reportovat společnosti, které měli povinnost uvádět nefinanční informace podle starší směrnice NFRD. Zjistěte, jaké informace budete muset vykazovat, od kdy sbírat data a jakým směrem se ESG bude dále ubírat.