uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 20. 4. 2023, WPP Campus, Praha

Lidl Česká republika: Redukce plastů jako krok k udržitelnějším obalům

Lidl Česká republika: Redukce plastů jako krok k udržitelnějším obalům

Strategie REset Plastic skupiny Schwarz představuje komplexní přístup – od snižování množství plastů, přes design, recyklaci, likvidaci až po inovace a vzdělávání v této problematice. V rámci svého dlouhodobého záměru se Lidl Česká republika zavázal k tomu, že do roku 2025 sníží o 20 % množství plastů v obalech vlastních značek v porovnání s rokem 2017. Samotná redukce není ovšem to jediné, na co se Lidl v rámci své strategie zaměřuje. Jedním ze závazků je např. i používání recyklátu a lepší recyklační vlastnosti obalů privátních značek. Součástí REset Plastic je i spolupráce se společností Kaufland při přípravě pilotního projektu zpětného odběru PET lahví a plechovek. Díky této iniciativě se mj. racionálním způsobem ověří ochota zákazníků zlepšit sběr plechovek a PET lahví v České republice.