uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Linde Material Handling: Využití vodíku pro manipulaci s materiálem

Linde Material Handling: Využití vodíku pro manipulaci s materiálem

Studie na téma využití vodíku pro manipulaci s materiálem se zabývá tématy emisí, druhy pohonů a inovační technologií vodíku. Pro každé z paliv jsou spočítány faktory emisí CO, CO2 a NOx a cen paliv (elektrická energie, plyn, nafta a vodík). Vodík je klíčové téma z důvodu emisní neutrality, ale je potřeba připomenout, že ne každý vodík je „bezemisní“ a pomáhá k neutralitě. Společnost Linde Material Handling vsadila na tuto technologii a začala si vyrábět vlastní palivové články. Zda byl tento krok správný, se dozvíme brzy. Nápovědou nám může být reálný vodíkový projekt, který byl zrealizován v Linde v Německu.