uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Odpolední workshopy

25. 04. 2024
15:30 – 18:00

Odpolední workshopy

Novinkou v konferenčním programu druhého ročníku Sustainability Summitu jsou odpolední workshopy, které poběží paralelně a zaměří se na tato témata:

  • ESG reporting
  • Financování a inkubace udržitelného podnikání
  • Sociální aspekty udržitelnosti
  • Dekarbonizace a environmentální aspekty udržitelnosti
  • Biodiverzita a ekosystémy

Do těchto workshopů se mohou účastníci zapojit v zásadě třemi způsoby:

  1. Krátce (5–7 minut) prezentují svůj projekt anebo své zkušenosti a posléze následuje diskuze (10–15 minut).
  2. Zasednou u kulatého stolu po celou dobou konání workshopu a zapojí se aktivně do diskuze, i když sami neprezentují.
  3. „Sedí stranou“, poslouchají debatu a jsou tzv. volnými agenty, kteří se podle nálady a zájmu přesouvají z jednoho workshopu k jinému.