uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 10. 4. 2025, Cubex Centrum Praha

Panelová diskuze: Spolupráce je jedinou cestou k udržitelnosti

Panelová diskuze: Spolupráce je jedinou cestou k udržitelnosti

Téměř každá společnost na lokálních trzích se vydala na cestu k udržitelnosti, a cílem Czech & Slovak Sustainability Summitu je upozornit na pozoruhodné kroky, které byly na této cestě dosud učiněny. Aby udržitelnost jako celek pokročila, nemohou firmy žít v bublině. Podniky potřebují spolupracovat se svými dodavateli a klienty, ale také dalšími aktéry. Ti nemusí mít přímý dopad na ziskovou marži společností, a mohou být někdy považováni za druhotné. Má-li se však udržitelnost posunout kupředu, je nezbytná spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami. V dopolední panelové diskuzi spojíme vedoucí představitele podniků a představitele akademické obce, státní správy a neziskového sektoru, abychom diskutovali o tom, jak lze dosáhnout udržitelnosti prostřednictvím spolupráce.

Moderátorka: Alice Machová, vedoucí partnerka poradenství v oblasti udržitelného rozvoje, EY Česká republika

Partnerem panelové diskuze je společnost EY Česká republika.