uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 20. 4. 2023, WPP Campus, Praha

Skupina ČEZ: První plovoucí fotovoltaická elektrárna na horní nádrži přečerpávací elektrárny

Skupina ČEZ: První plovoucí fotovoltaická elektrárna na horní nádrži přečerpávací elektrárny

Plovoucí fotovoltaika na horní nádrži přečerpávací elektrárny Štěchovice byla uvedena do provozu v lednu 2022. Účelem bylo otestovat její fungování právě v přečerpávacím režimu, kdy neustále kolísá vodní hladina. Původní výkon 21,6 kWp byl loni na podzim zvýšen na 87 kWp, letos na jaře byla „plovoučka“ připojena do distribuční sítě a již dodává bezemisní elektřinu. Fotovoltaiky na vodních nádržích nezabírají cennou půdu. Panely se v blízkosti vodní hladiny lépe ochlazují, zvyšuje se jejich účinnost, snižují odpařování vody a pomáhají udržovat a zlepšovat její kvalitu.