uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Vědecká kavárna

25. 04. 2024
11:30 – 14:30

Vědecká kavárna

Součástí summitu bude znovu i Vědecká kavárna neboli odborná přednášková sekce zaměřená na novinky, výzkum a vývoj v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství a surovinové bezpečnosti. Cílem je poskytnout prostor pro sdílení nových informací či výsledků výzkumů,​​​​​​​ které by mohly inspirovat k realizaci v praxi.

Zde jsou prezentace, které můžete slyšet ve Vědecké kavárně:

11.30–11.45:

Úvodní slovo

11.45–12.00:

Proč je dobré mít Strategii udržitelného rozvoje na univerzitách
Kateřina Klepačová (UCEEB ČVUT)

12.00–12.15:

Od společenské odpovědnosti k udržitelné integritě organizace
Jiří Nesiba (Mendelova univerzita v Brně)

12.15–12.30:

Příprava národních a regionálních adaptačních plánů na změnu klimatu v Uzbekistánu
Eva Čechová (Dekonta a.s.)

12.30–12.45:

Více žen v nejvyšším managementu či měření skleníkových plynů jako norma. ESG Rating sleduje trendy v českých firmách
Ivan Balogh (VŠE)

12.45–13.00:

Potenciál domácích zahrad v rámci transformace potravinového systému
Jan Matuštík (COŽP UK, SUPRE VŠCHT)

13.00–13.15:

Analýza materiálových toků odpadních mobilních telefonů v kontextu cirkulární ekonomiky
Martina Hájková (SUPRE VŠCHT)

13.15–13.30:

Udržitelná produkce interiérových svítidel vzhledem k jejich specifickým environmentálním dopadům
Hana Brunhoferová (SUPRE VŠCHT)

13.30–13.45:

Toxikologický dopad procesu výroby oceli na lidský organismus
Ivanna Harasymchuk (SUPRE VŠCHT)

13.45–14.00:

Alokace environmentálních dopadů ve světě kovů
David Nováček (SUPRE VŠCHT)

14.00–14.15:

Uhlíková stopa národního energetického mixu
Iveta Hrdá (SUPRE VŠCHT)

14.15–14.30:

SBToolCZ v souladu s EU Taxonomií
Jakub Diviš (UCEEB ČVUT)


Sponzorem Vědecké kavárny je společnost Veolia.