uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha
Linde Material Handling: Využití vodíku pro manipulaci s materiálem