uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Marián Áč, Správca zálohového systému

generálny riaditeľ

Marián Áč, Správca zálohového systému

generálny riaditeľ
linkedin-icon

Marián Áč má dlhoročné skúsenosti na rôznych manažérskych pozíciách vrátane medzinárodného a multikultúrneho prostredia. Svoju manažérsku kariéru začal v roku 2003 v spoločnosti VUB Factoring, kde pôsobil ako člen predstavenstva. Dlhodobo pracoval v celoeurópskej komerčnej banke UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia na rôznych riadiacich pozíciách. Od roku 2016 pôsobil ako vedúci sekcie generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava a od roku 2019 do januára 2021 riadil Inštitút pre stratégie a analýzy na Úrade vlády. V roku 2022 sa stal generálnym riaditeľom Správcu zálohového systému n.o. Špecializuje sa na oblasť manažmentu, riadenie ľudských zdrojov, projektový a krízový manažment. Je odborníkom v oblasti financií s titulom doktor práv (JUDr.).