uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 10. 4. 2025, Cubex Centrum Praha

Martin Ander, Svaz moderní energetiky

koordinátor komunitní energetiky

Martin Ander, Svaz moderní energetiky

koordinátor komunitní energetiky
linkedin-icon

Mgr. Martin Ander, Ph.D., je specialistou Svazu moderní energetiky pro oblast komunálních projektů a komunitní energetiky. Osm let působil v pozici náměstka primátora města Brna pro rozvoj a životní prostředí, kde se věnoval mimo jiné zavádění energetického managementu a prvků udržitelné výstavby. Od roku 2019 se věnuje otázkám podpory adaptačních opatření na změnu klimatu ve městech a využívání místních obnovitelných zdrojů energie.