uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 10. 4. 2025, Cubex Centrum Praha

Soňa Hykyšová, Letiště Praha

ředitelka životního prostředí, udržitelnosti a ESG

Soňa Hykyšová, Letiště Praha

ředitelka životního prostředí, udržitelnosti a ESG
linkedin-icon

Soňa Hykyšová pracuje šestým rokem na Letišti Praha jako ředitelka pro oblast životního prostředí, udržitelnosti a ESG. Ekologii a udržitelnosti se věnuje celou dobu své profesní kariéry. Do tohoto oboru měla možnost proniknout detailně z různých pozic od činnosti v ekologické organizaci, výuky tohoto oboru na střední škole, přes působení ve výzkumném ústavu a vedení dvou ekologických center až po práci v certifikační společnosti TÜV SÜD, kde měla na starosti rozvoj akreditovaných služeb zaměřených na certifikaci udržitelnosti biopaliv, ověřování emisí CO2 a další služby v oblasti ochrany životního prostředí.

Soňa má za sebou rovněž publikační činnost od popularizačních a vědeckých článků až po publikace zaměřené na environmentální výchovu. Podílela se jako spoluřešitel na výzkumném projektu zaměřeném na výpočet a verifikaci vodní stopy. Na letišti řeší témata jako je snižování uhlíkové stopy, hlukové zátěže, ochranu biodiverzity a celkově snižování dopadu provozu letiště na životní prostředí. Neméně významným tématem je i partnerství – spolupráce s okolím a dalšími stakeholdery. V její agendě je rovněž širší problematika udržitelnosti a ESG, včetně nefinančního reportingu. Je členkou Environmental Strategy Committee pod ACI (Airport Council International). Je jednou z „tváří udržitelnosti“ prezentovaných v loňském roce v týdeníku EURO.