uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 10. 4. 2025, Cubex Centrum Praha

Tomáš Cajthaml, Přírodovědecká fakulta UK

ředitel Ústavu pro životní prostředí

Tomáš Cajthaml, Přírodovědecká fakulta UK

ředitel Ústavu pro životní prostředí

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc., vystudoval analytickou chemii a v rámci postgraduálního studia Krajinnou a aplikovanou ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je ředitelem Ústavu pro životní prostředí téže fakulty, působí v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Zabývá se toxikologií, mikrobiální biodegradací, a analýzou organických polutantů a jejich osudem v životním prostředí a podílí se na vývoji dekontaminačních metod, zejména využívajících mikroorganismy. Je autorem a spoluautorem více než 200 publikací v mezinárodních vědeckých časopisech, několika kapitol v knihách a patentů. Patří mezi dvě procenta nejcitovanějších vědců v oboru na světě.