uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Tomáš Duda, FSC ČR

ředitel

Tomáš Duda, FSC ČR

ředitel
linkedin-icon

Tomáš Duda je ředitelem organizace FSC ČR, která v Česku zastupuje mezinárodní organizaci Forest Stewardship Council (FSC). Základní ideou FSC je podporovat environmentálně šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Ty ho uchvátily již před studiem lesního inženýrství, které absolvoval na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Na starost má lesnický aspekt činnosti organizace, poradenství lesním hospodářům a dřevozpracovatelskému průmyslu a obchodníkům. Facilituje přípravu a revize Českého standardu FSC, což jsou pravidla šetrného lesního hospodaření, na kterých se musí shodnout různé skupiny s často protichůdnými zájmy jako jsou lesníci, dřevozpracovatelé, environmentální a sociální nevládní neziskové organizace.