uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 20. 4. 2023, WPP Campus, Praha

Vědecká kavárna

Součástí Sustainability Summitu bude i odborná přednášková sekce zaměřená na novinky, výzkum a vývoj v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství a surovinové bezpečnosti. Cílem je poskytnout prostor pro sdílení nových informací či výsledků z výzkumu, které by mohly inspirovat k realizaci v praxi.

Pro abstrakt klikněte na název prezentace.


14:00 – 14:15

Akcentace udržitelnosti v programech podpory aplikovaného výzkumu a inovací prostřednictvím RIS3 misí
Dagmar Vránová

14:15 – 14:30

Sekvestrace uhlíku pomocí vysokoteplotního biocharu
Anežka Sedmihradská, Jaroslav Moško, Michael Pohořelý

14:30 – 14:45

Environmentální udržitelnost v ocelářském průmyslu
Ivanna Harasymchuk

14:45 – 15:00

Toxicita výroby hliníku pohledem LCA
David Nováček, Kamila Sirotná

15:00 – 15:15

Výzvy při vývoji nástroje modelující průmyslovou symbiózu v ČR
Aleš Paulu

Kávová přestávka

15:30 – 15:45

Nová metoda normalizace výsledků LCA pomocí mezí udržitelnosti
Jan Matuštík, Aleš Paulu

15:45 – 16:00

Transparentnost v uhlíkovém zemědělství
Pavel Juruš

16:00 – 16:15

Udržitelná řešení a technologie v architektuře a real estate
Kateřina Eklová, Karolína Barič

16:15 – 16:30

Česká krajina: příští velké téma firemní udržitelnosti
Vojtěch Kotecký, Vojtěch Čemus

16:30 – 16:45

Využívání odpadů v sanační praxi
Petra Najmanová