BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221203T074535Z DESCRIPTION:Konference\, semináře a další akce zaměřené na udržitel nost vyrostly v poslední době jako houby po dešti\, což je věc rozhod ně dobrá jak pro planetu samotnou\, tak pro snahy podpořit udržitelnos t na lokálních trzích. Ve společnosti ATOZ Group (přední poskytovate l B2B informací a organizátor odborných akcí v ČR a SR) jsme nicmén ě přesvědčeni\, že je zde prostor minimálně pro jednu další.\n \n Czech and Slovak Sustainability Summit nabídne trhu několik klíčových věcí:\n* silné zaměření na praktickou udržitelnost – žádný gr eenwashing\, žádné plané řeči\n* široký záběr: výroba\, stavebn ictví\, retail\, pharma\, packaging\, supply chain\, logistika a doprava\ n* spolupráci se špičkovými odborníky na udržitelnost\n* pořadatele s 30letou zkušeností s organizací odborných akcí\n* rozsáhlou\, cel oroční medializaci summitu\n* prostor pro diskuzi\, výměnu informací a nápadů a networking\n* kompletní pokrytí českého i slovenského tr hu\n \nJak se můžete zapojit do akce Czech and Slovak Sustainability Sum mit?\n* Staňte se partnerem summitu a dejte všem vědět\, že podporuje te udržitelnost\n* Prezentujte svá udržitelná řešení v programu kon ference Udržitelnost v praxi\n* Ucházejte se o ocenění „Udržitelný projekt roku“\n* Potkejte lidi\, kteří by mohli mít zájem o váš p rojekt\n* Zúčastněte se této unikátní akce a rozšiřte své znalost i a pochopení udržitelnosti\n \nZaregistrujte se k odběru newsletteru s ummitu a buďte mezi prvními\, kteří přečtou novinky o akci a dostano u pozvánku na ni!\nhttps://www.atozregistrace.cz/sustainability-summit/ < https://www.atozregistrace.cz/sustainability-summit/> \n \nOznačte v udá losti na LinkedInu\, že se zúčastníte\, a dejte vědět svým kontakt ům a sledovatelům\, že Vás mohou potkat na Sustainability Summitu 2023 :\nhttps://www.linkedin.com/events/7004709496870567936/\n \nA hlavně se n ezapomeňte registrovat na webu summitu: www.SustainabilitySummit.cz/regis trace \n \nOdborný garant : \nÚstav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT pod vedením prof. Vladimíra Kočího\n \nKontakty:\n \nKateřina Osterrothová\nprogram di rector\nTel.: +420 604 105 229\nkaterina.osterrothova@atoz.cz \nhttps://www.linkedin.com/in/kateřina-osterro th-8b7bb51ab/\n \nPavel Kotrbáček\nsales manager\nTel.: +420 605 296 739 \npavel.kotrbacek@atoz.cz \nhttps://www.l inkedin.com/in/pavel-kotrbacek-379ab235/\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20230420T230000 DTSTAMP:20221203T074535Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20230420T090000 LAST-MODIFIED:20221203T074535Z LOCATION:WPP Campus (Bubenská 1\, 170 00 Praha 7-Holešovice\, Česko) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Czech and Slovak Sustainability Summit 2023 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F089716DF206D901000000000000000 0100000003EDBC64A57F5704DA27B3FF1A02B642C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Konference\, semináře a další akce zaměřené na udržitelnost vyrostly v \;poslední době jako houby po dešti\, co ž je věc rozhodně dobrá jak pro planetu samotnou\, tak pro snahy podpo řit udržitelnost na lokálních trzích. Ve společnosti ATOZ Group (přední poskytovatel B2B informací a organizátor odborných akcí v ČR a SR) jsme nicméně přesvědčeni\, že je zde prostor minimálně pro jednu další.

 \;

Czech and Slovak Susta inability Summit nabídne trhu několik klíčových věcí:

 • silné zaměření na praktickou udržitelnost –\; žádný greenwashing\, žádné plané řeči
 • široký záběr: výroba\, stavebnictví\, retail\, pharma\, packaging< span style='font-size:12.0pt\;font-family:"Segoe UI Symbol"\,sans-serif\;m so-bidi-font-family:"Segoe UI Symbol"\;mso-ansi-language:CS'>\, supply chain\, logistika a doprava
 • spolupráci se špičkovými odborníky na udržitelno st
 • pořadatele s 30letou zkušen ostí s organizací odborných akcí
 • rozsáhlou\, celoroční medializaci summitu
 • prostor pro diskuzi\, výměnu informací a nápadů a networking
 • kompletní pokrytí českého i slovenského trhu
 • < /ul>

   \;

  Jak se můžete zapojit do akce Czech and Slovak Sustainability Summit?

  • Staňte se partne rem summitu a dejte všem vědět\, že podporujete udržitelnost
  • Prezentujte svá udržitelná řešení v \;programu konference Udržitelnost v praxi
  • Ucházejte se o ocenění „\;Udržitelný projekt r oku“\;
  • Potkejte lidi\, kte ří by mohli mít zájem o váš projekt
  • Zúčastněte se této unikátní akce a rozšiřte své znalosti a pochopení udržitelnosti

   \;

  < span style='font-size:12.0pt\;font-family:"Calibri"\,sans-serif\;mso-bidi- font-family:Arial\;mso-ansi-language:CS'>Zaregistrujte se k odběru newsle tteru summitu a buďte mezi prvními\, kteří přečtou novinky o akci a dostanou pozvánku na ni!

  https://www.atozregistrace.cz/sustainability-summit/

   \;

  Označte v události na LinkedInu\, že se zúčastníte\, a dejte vědět svým kontaktům a sledovatelům\, že Vás mohou potkat na Sustainabilit y Summitu 2023:

  https://www.linkedin.com/event s/7004709496870567936/

   \;

  A hlavně se nezapomeňte registrovat na webu summitu: www.SustainabilitySummit .cz/registrace

   \;

  Odborný garant:

  Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT pod vedením prof. Vladimíra Kočího

   \;

  Kontakty:

  < p class=MsoNormal style='line-height:normal'> \;

  Kateřina Osterrothová

  program director

  Tel.: +420 604 10 5 229

  < span lang=EN>katerina.osterrothova@atoz.cz

  < p class=MsoNormal style='line-height:normal'>https://www.linkedin.com/in/kateřina-osterroth-8b7bb51ab/

   \;

  Pavel Kotrbáček

  sales manager

  Te l.: +420 605 296 739

  pavel.kotrbacek@atoz.cz

  < span style='font-size:12.0pt\;font-family:"Calibri"\,sans-serif\;mso-bidi- font-family:Arial\;mso-ansi-language:CS'>https://www.linkedin.com/in/pavel-kotrbacek -379ab235/

   \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR