uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Odborný garant

Ústav udržitelnosti a produktové ekologie

Ústav udržitelnosti a produktové ekologie

Pedagogické zaměření ústavu se odvíjí od aktuální společenské potřeby zavádění principů udržitelnosti do praxe. Naším cílem je rozvíjet vzdělávání v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství, produktové ekologie, surovinové bezpečnosti a dalších oborů, které jsou pro odborníky zaměřené na udržitelnost důležité.

Jsme přesvědčeni, že posun průmyslově založené společnosti k větší udržitelnosti mohou realizovat absolventi technických oborů s odpovídajícími environmentálními a socio-ekonomickými znalostmi.

Studium na Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie je určeno studentům, kteří mají v popisu práce technickou ochranu prostředí a řízení průmyslových odvětví tak, aby co nejméně zatěžovala prostředí a krajinu. Součástí udržitelnosti je v našem pojetí rovnováha mezi lidskými potřebami a životním prostředím, mezi průmyslem a krajinou, mezi požadavky spotřebitelů a dostupnými surovinami. Do popisu práce manažerů udržitelnosti patří i kreativita, ekodesign, prezentační dovednosti a entusiasmus pro dobrou věc.

Náplní odborné a tvůrčí činnosti pracovníků ústavu je analytická činnost v oblasti produktové a korporátní udržitelnosti. Provádíme výzkum zaměřený na produktovou ekologii a ekodesign. Pomocí analytických nástrojů jako je posuzování životního cyklu (LCA) či analýza materiálových toků (MFA) určujeme environmentální aspekty produktů, služeb, technologií a organizací.

Vedoucí ústavu: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA