uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Jakub Pončík, Tatra Trucks

ředitel výzkumu a vývoje

Jakub Pončík, Tatra Trucks

ředitel výzkumu a vývoje
linkedin-icon

Jakub Pončík je absolventem Fakulty strojní VUT v Brně, specializace automobilní a dopravní inženýrství. Po absolutoriu nastoupil do vývojového oddělení společnosti Tatra Trucks jako konstruktér převodů, aby se následně stal v roce 2020 vedoucím konstrukce hnacího traktu. V rámci své pozice úspěšně absolvoval Talent program skupiny CSG s projektem Inovace 1° přídavného převodu. V březnu 2024 byl jmenován ředitelem výzkumu a vývoje. Pod jeho vedením vznikalo např. vodíkové nákladní vozidlo nebo vozidlo s paralelním hybridem. Je spoluautorem mnoha užitných vzorů a patentů.