uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 10. 4. 2025, Cubex Centrum Praha

Představení partnerů

Krátké informace o některých partnerech Sustainability Summitu

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Partner CzechInvest je přední státní agenturou a dynamickým hráčem inovačního ekosystému, který stojí na křižovatce mezi státní správou, podnikatelskou sférou a vědeckovýzkumným sektorem. CzechInvest není jen katalyzátorem velkých investic jako Hyundai v Nošovicích, TPCA či Nexenu, ale také vítanou podporou pro vzrůstající inovační startupy. Program Technologická inkubace, a zvláště EcoTech Hub, jsou ukázkou, jak se dá efektivně propojit čisté technologie s tržními příležitostmi. Podporuje nejen inovace, které překlápějí stávající technologické paradigma, ale tvoří i základ pro udržitelný rozvoj, který je klíčový pro ekonomickou transformaci naší společnosti.

EcoTech hub se kromě podpory startupů soustředí na to, aby se Česko stalo nejen uhlíkově neutrální, ale i atraktivní destinací pro zahraniční talenty a investice. Spolu s předními asociacemi a klastry, sektorovými a vědeckovýzkumnými institucemi a státními organizacemi hledá inovativní řešení na podporu udržitelného podnikání

V minulém roce EcoTech Hub podpořil 18 startupů, které se zaměřuji na čisté technologie a tento rok by toto číslo mohlo ještě vyrůst.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Allegro Group

Allegro je největší online nákupní platformou evropského původu a ve světě e-commerce působí již více než 20 let. Společnost funguje na modelu marketplace, který umožňuje propojit miliony regionálních zákazníků s tisíci obchodníky. Na český trh vstoupilo Allegro na jaře roku 2023 v rámci plánovaného rozšíření svého úspěšného modelu tržiště do celého regionu. Na allegro.cz zákazníci najdou nejširší možnou nabídku zboží za výhodné ceny, a to napříč kategoriemi, jako je auto-moto, móda, dům a zahrada, ale také elektronika, zdraví a krása či výrobky pro děti. Tržiště přináší českým spotřebitelům celkem více než 150 milionů nabídek od více než 20 000 prodejců, včetně Mall a CZC, a v rámci pohodlného nákupu také možnost bezplatného doručení i vrácení zboží prostřednictvím programu Smart!

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Avery Dennison Praha spol. s r.o.

Rozhodnutí o designu obalu a značení, která činí majitelé a designéři značek, jsou kritickým faktorem pro rozvoj cirkulární ekonomiky. Etikety totiž hrají významnou roli při vytváření šetrnějších obalů a pomáhají dosáhnout stanovených cílů udržitelnosti. 

Ve společnosti Avery Dennison se zavázali, že každý nový výrobek bude udržitelnější než jeho předchůdce. Nejlepším příkladem je inovativní samolepicí materiál CleanFlake™, jenž umožňuje skutečnou a čistou recyklaci plastových obalů. Toto řešení bylo v minulém roce úspěšně zařazeno do standardního portfolia společnosti. Díky tomuto inovativnímu přístupu je nyní recyklace nejen PET obalů v potravinářské kvalitě dostupnější a levnější pro celý obalový segment.

Dále a tentokrát souladu s principem REDUCE v Avery Dennison uvedli na trh portfolio AD RDX, které garantuje úsporu primárních zdrojů vedoucí k úspoře emisí CO2. 

Společnost Avery Dennison na trh také dodává materiály s obsahem recyklátu a pro uzavření recyklačního koloběhu v odvětví etiket vyvinuli a v roce 2022 představili trhu, službu AD Circular, která zajišťuje sběr a následnou recyklaci podkladových materiálů. Tato služba umožní znovu využít tuny odpadového materiálu, který bohužel stále velmi často končí na skládce. V Avery Dennison je každodenní snahou vést odvětví k udržitelné budoucnosti se závazkem zachovat a obohatit prostředí, ve kterém všichni společně žijeme a pracujeme.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Big Terra Alpha s.r.o.

Big Terra poskytuje jedinečné spojení dat ze satelitního pozorování, klimatu, počasí a prediktivního modelování plodin kdekoli na světě, což pomůže lépe identifikovat a pochopit rizika, priority a příležitosti zemědělských investic v souvislosti se změnou klimatu. Matematické modelování, analýzu pozorování Země a strojové učení uplatňuje společnost při monitorování, vykazování a ověřování (MRV) v regenerativním zemědělství a uhlíkovém zemědělství.

Big Terra byla inkubováni ESA-BIC Praha a její současné aktivity jsou výsledkem poznatků získaných jak během této inkubace, tak v následujících letech včetně různých pivotů. Vytvořili nástroj MRV, Carbognostic with, poskytující dílčí kompozitní data o půdním pokryvu za několik let. který analyzuje postupy regenerativního zemědělství, a tedy i uhlíkového zemědělství, spolu s prostorovou zonací půdy pro optimální bodové testování půdy.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF působící ve 40 zemích světa.

CRIF provozuje mezinárodní dotazníkovou platformu Synesgy, pomocí které společnosti zjistí, do jaké míry přímo ony anebo i jejich obchodní partneři přispívají k dosažení cílů odpovědného podnikání.  V rámci ESG aktivit také poskytuje ESG skóre českých a slovenských společností díky proprietárním modelům významných rizik.

CRIF je organizátorem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací a provozuje Registr platebních informací REPI založený za účelem sdílení platebních informací mezi jeho členy.

Klientům rovněž poskytuje obchodní informace pro prověřování finančního zdraví a varovných informací o firmách z celého světa.

Bankám, finančním a jiným úvěrujícím institucím poskytuje řadu řešení zahrnující analytické a softwarové nástroje, datové a digitální řešení včetně konzultací umožňujících optimalizaci jejich procesů od získání zákazníka přes upisování úvěru a řízení vztahů se zákazníkem až po vymáhání pohledávek. Kombinací vlastních znalostí s využitím nejnovějších technologií v rámci navrhovaných řešení je umožněno klientům dosahovat automatizovaných, optimalizovaných a vyhovujících procesů v každé fázi životního cyklu klienta.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

CRESTYL real estate, s.r.o.

Udržitelnost, respekt k životnímu prostředí a komunitě, stejně jako transparentní řízení patří ke Crestyl Group od jejích počátků. Dnes je obrovskou výhodou, že má na co navazovat a orientuje se v trendech i v praxi moderní architektury a výstavby přátelské k lidem, komunitě i přírodě.

V roce 2023 Crestyl představil svou ESG strategii a letos se chystá na další zásadní kroky nastíněné právě strategií – například první nefinanční zprávu. Do svých projektů promítá všechny aktuální trendy a sleduje i ty v pilotních fázích, kterých bude v oboru real estate nejen s ohledem na jeho hlubokou stopu v oblasti emisí přibývat tím rychleji, čím více se bude blížit přelomový rok 2050. Nejnovější kancelářské budovy, které jsou ve výstavbě v pražském projektu Hagibor, aspirují na úroveň LEED Platinum.

Neustále hledá inspiraci a dobré příklady z praxe u těch, kdo stejně jako Crestyl Group přesvědčeni, že udržitelnost je pozitivní výzvou, nikoli bariérou, ať už jde o finanční instituce nebo odborné platformy jako je Česká rada pro šetrné budovy. Ve svých projektech dbá na to, aby byly snadno dostupné veřejnou dopravou nebo na kole, bylo v nich co nejvíce zeleně a poskytovaly tak prostor pro život drobné havěti zajišťující nezbytnou biodiverzitu. Stejně tak klade důraz na optimalizaci spotřeby energií a vody, efektivně nakládá s dešťovou vodou, nebo využívá principů cirkulární ekonomiky a materiály, které splňují podmínky pro opakované použití, znovu používá na stavbě. Myslí také na všechny, kdo v jeho projektech nebo jejich blízkosti žijí a pracují, aby se v nich cítili dobře a měli dobrý přístup ke službám nebo sociální infrastruktuře.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Czechoslovak Group (CSG)

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis.

V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 25 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba malorážové munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

CTP Invest, spol. s r.o.

CTP je největší developer v České republice zaměřený na budování vysoce udržitelných průmyslově-logistických nemovitostí. Buduje, vlastní a spravuje inovativní industriální parky s využitím nejmodernějších technologií a materiálů, ale také moderní kancelářské komplexy. Celé portfolio CTP je certifikováno dle standardů udržitelnosti BREEAM a zahrnuje 11,8 milionu metrů čtverečních pronajímatelných ploch v 10 zemích Evropy, což ze společnosti činí největšího kótovaného vlastníka logistických a průmyslových nemovitostí v kontinentální Evropě.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Česká spořitelna, a.s.

Posláním České spořitelny je spoluvytvářet silnější a udržitelnější společnost, kterou tvoří finančně zdraví, vzdělaní a sebevědomí občané a firmy. Věří, že budoucí růst a prosperita musí být založeny na udržitelný rozvoj. Banka se snaží pomáhat klientům při transformaci jejich aktivit k finančnímu zdraví a udržitelnosti. Nabízí “zelené” produkty domácnostem – např. Hypotéku pro budoucnost, a také komplexní ESG poradenství firmám.

Problematiku ESG neomezují pouze na “E”, tedy na snižování negativních dopadů na životní prostředí. Aktivně řeší i problematiku “G”, tedy rovné příležitosti mužů a žen a vnitrofiremní diverzitu, díky čemuž se pravidelně umisťují mezi TOP zaměstnavatele. Důraz kladou i na oblast “S”, což se promítá do snahy dceřiné společnosti Dostupné bydlení ČS pomoci s novou výstavbou, která přinese cenově dostupné a nájemní byty pro profese potřebné k dlouhodobé udržitelnosti našich měst a obcí.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

ČEZ, a. s.

ČEZ je jednou z největších společností v České republice a zároveň rozvíjí energetiku v západní a střední Evropě. Skupina ČEZ se zavázala jít příkladem a usilovat o to, aby byl energetický sektor udržitelný, ekologičtější a šetrnější k naší planetě. Její prioritou je souběžně přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní a dosažení klimatické neutrality do roku 2040 a poskytování těch nejvýhodnějších energetických řešení zákazníkům. Zakládá si na úzké spolupráci a odpovědném chování k zaměstnancům, společnosti, komunitám i k životnímu prostředí. Hlásí se k principům trvale udržitelného rozvoje s důrazem na oblast ESG (Environmental, Social, Governance), která je integrální součástí řízení celé společnosti. Skupina ČEZ podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, vytváří rovné příležitosti i prostředí pro profesní růst zaměstnanců a zaměřuje se na investice do moderních technologií, vědy a výzkumu.

Strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka definuje konkrétní cíle v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje do roku 2030. V ČEZu věří v maximální transparentnost, proto jejich ESG data dává veřejně k dispozici na webových stránkách, tak aby se na ně kdokoliv mohl kdykoliv podívat. Hlásí se k řadě českých i mezinárodních iniciativ zaměřených na ESG témata a pomáhá inspirovat ostatní k udržitelným aktivitám.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o.

Daikin je celosvětově významným výrobcem klimatizací, tepelných čerpadel a chladicích zařízení s přibližně 13 700 zaměstnanci a 14 hlavními výrobními závody (v Belgii, České republice, Německu, Itálii, Španělsku, Turecku, ve Velké Británii, Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii). Je také jedinou společností, která nabízí všechny kroky od vývoje technologií, výroby, prodeje a služeb souvisejících s řešením chlazení, vytápění, ventilace a chladírenství.

Jako lídr na trhu v oboru HVAC-R vnímá svou odpovědnost vůči životnímu prostředí velmi silně. To potvrzuje vypracovaný konkrétní akční plán s environmentální politikou a s cíli ochrany životního prostředí s ohledem na ISO14000. První dva velké cíle jsou snížení emisí CO2 o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 2019):

 • ve výrobě: všechny závody využívají energeticky úsporná opatření, jako jsou solární panely, rekuperace tepla, LED osvětlení apod. Tyto a mnohé další iniciativy jsou součástí programu Green Heart společnosti Daikin, který pomáhá závodům zlepšovat jejich environmentální a sociální výkonnost.
 • při provozu zařízení: společnost vyvíjí a používá ve svých zařízeních chladiva s nižším GWP a zároveň usiluje o maximálně energeticky účinný provoz zařízení (např. prostřednictvím vzdáleného monitoringu komerčních budov).
 • po ukončení životnosti zařízení: aktivní snaha o cirkulární ekonomiku chladiv – např. prostřednictvím programu pro komerční zákazníky „L∞p by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse“ nebo zapojením do platformy pro volné obchodování s chladivy Retradeables.

Společnost Daikin v České republice je součástí Daikin Airconditioning Central Europe, která je dceřinou společností Daikin Europe N.V. Vyrábí a prostřednictvím svých obchodních partnerů dodává tepelná čerpadla, zásobníky teplé vody, čističky v a to jak pro bytové domy, tak pro komerční sféru i pro průmyslové aplikace.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Danone a.s.

Danone se zrodilo z myšlenky, že zdraví je předpokladem pro správně fungující společnost. S podobnou myšlenkou zakladatel Isaac Carasso začal vyrábět před více než sto lety své první jogurty, původně prodávané jako lék, aby pomohl dětem zbídačeným první světovou válku. S postupujícím lidským pokrokem a technologickým rozvojem ale také stále patrnějším dopadem klimatické změny poháněným závislostí lidské populace na spalování fosilních zdrojů, byla tato myšlenka obohacena o nutnost dosažení rovnováhy mezi produkcí zdravých potravin a zdravě a předvídatelně fungující planetou.

Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, je pro Danone základním stavebním kamenem ke skutečně udržitelné budoucnosti. I proto postupně Danone přechází v rámci své dlouhodobé koncepce na model regenerativního zemědělství, který nemá menší ambici než postupně obnovit zdraví půdy zasažené intenzivním zemědělstvím a vrátit její schopnost hostit život, zadržovat vodu a bránit erozi.

Současně je důležité přehodnotit i snižování emisí metanu, jež produkují hospodářská zvířata, a který je násobně silnější plyn než oxid uhličitý, čímž přispívá k zahřívání naší planety výrazně rychleji. Danone se proto čerstvě rozhodlo snížit své emise metanu o 30 % z produkce mléka do roku 2030. I toto snižování však má své limity, proto bude hrát čím dál zásadnější roli i čistě rostlinná strava s prokazatelně nižším dopadem na životní prostředí.

V neposlední řadě bude nezbytné hledat řešení i pro cirkularitu obalů, chránit rozmanitost druhů na naší planetě a současně profitovat z rozmanitosti a unikátnosti nás, lidí, druhu, který dokázal Zemi postupně přetvořit ke svému užitku, a který ji dnes za svůj evoluční úspěch mnoho dluží. Danone tuto výzvu přijalo, a stejně tak, jako před 100 lety, je zdraví lidí i planety klíčovým předpokladem pro úspěšnou budoucnost. A že svůj závazek Danone bere vážně, potvrzuje komplexní B-Corp certifikace, kterou jsme nově získali v prosinci 2023 pro region, který zahrnuje také ČR.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.

Společnost Dun & Bradstreet kombinuje globální data a místní odborné znalosti, čímž pomáhá klientům přijímat inteligentnější rozhodnutí.

Již téměř 200 let využívá sílu dat, analytických nástrojů a datových řešení, aby svým klientům a partnerům společnost pomáhala růst a prosperovat. Na tomto jedinečném úkolu pracuje více než 6 000 jejich zaměstnanců po celém světě, kteří zastávají hodnoty, jež umožnily zaujmout pozici lídra v oblasti klíčových obchodních dat a analytiky. Jejich data a informace jsou cenné ve všech fázích obchodního cyklu a ve všech ekonomických prostředích. Data, informace a platformy na bázi AI pomáhají jejich klientům provádět smysluplné kroky a získat konkurenční výhodu – více o jejich aktivitách.

Budování obchodních vztahů s etickými společnostmi patří mezi rostoucí priority dnešních korporací s cílem zmírnění rizik a zvýšení odolnosti a výkonnosti podniku. Díky informacím od Dun and Bradstreet z environmentální, sociální a veřejnoprávní oblasti (ESG) je výběr etických a udržitelných třetích stran snazší než kdy předtím. Využití informací o ESG kritériích k řízení rizik a zvýšení odolnosti dodavatelského řetězce.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Ecogardens

Věděli jste, že komunitní zahrady pomáhají zmírňovat dopady klimatických změn? Tréninkový program Ecogardens pomáhá objevovat způsoby, jak se komunitou vedené zahrady mohou stát součástí městské zelené infrastruktury a podporovat klimatická opatření ve vašem okolí.

Ecogardens je veden společensky prospěšným podnikem Kokoza, o.p.s., který od roku 2012 pomáhá lidem z města kompostovat a pěstovat. Kokoza dlouhodobě propaguje a usiluje o zavedení praktik uzavřeného cyklu jídla nejen v domácnostech, ale i ve firmách a městech.

V rámci projektu se spojilo pět evropských zemí a šest organizací, aby společně vytvořily společensky prospěšný projekt, jehož cílem je podpora a edukace komunitních zahradníků, poskytovatelů vzdělávání pro dospělé, nevládních organizací a obcí. Metodologie Ecogardnes je postavena na bottom-up přístupu, aby facilitovala podnikavost a akceschopnost lidí na komunitní a městské úrovni.

Projekt nabízí rozsáhlé edukační materiály a webovou vzdělávací platformu, která poskytne přístup k otevřeným zdrojům pro zapojení občanů a zlepšení městské odolnosti vůči klimatickým změnám. Obsah projektu představuje mezinárodní synergií a ty nejlepší praktiky z České republiky, Rakouska, Francie, Španělska a Maďarska v oblasti komunitního pěstování k tomu, aby odbourával předsudky a překážky jednotlivců v environmentálních záležitostech a poskytoval jim efektivní nástroje pro to, aby jednotlivec byl motorem pozitivní změny.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Ernst & Young, s.r.o

EY je předním světovým poskytovatelem auditorských, daňových, transakčních a poradenských služeb. Že pro společnost EY udržitelnost není jen slovo, dokazuje i tím, že se globálně zavázala k dosažení uhlíkové negativity a do roku 2025 tzv. „net zero“ stavu, tedy rovnováhy mezi emisemi, které ročně vyprodukuje, a tím, kolik jich pomůže z atmosféry fakticky odstranit.

Hlavní misí EY je pomáhat klientům na cestě k udržitelnosti a připravit je na veškeré výzvy spjaté s udržitelnou budoucností.

V oblasti klimatických změn a udržitelnosti nabízí EY tyto služby:

 • CSRD – Implementace požadavků, GAP Analýza, hodnocení dvojí materiality, nastavení/digitalizace sběru dat, strategie udržitelnosti
 • Prověrka/ověřování zpráv o udržitelnosti
 • EU Taxonomie – Implementace požadavků, GAP analýza, zmapování aktivit a stanovení souladu s EU Taxonomií
 • Uhlíková stopa – Kalkulace uhlíkové stopy (GHG protokol)
 • ESG rating – Příprava nefinančního reportingu podle evropských standardů CSRD (ESRS) stejně jako mezinárodních GRI, TCFD, ISRS
 • ESG Due Dilligence – zhodnoceni investičních projektů z pohledu ESG
 • Poradenství v oblasti uhlíkového cla (CBAM)
 • Gender Pay Gap analýza – rovné odměňování žen a mužů.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

GOPALL s. r. o.

Systém GOPALL kombinuje hlavní silné stránky uzavřeného poolingu a výměnného systému europalet. Stejně jako v případě uzavřeného poolingu se jedná o čistě cirkulární model, tj. palety, které jsou odběrateli dodány (typicky se zbožím) se v případě využití systému GOPALL nemusí vrátit „zrcadlově“ na místo odeslání. Namísto toho jsou jen zaregistrovány pracovníkem příjemce na „sběrné paletové konto“ GOPALL jako „dluh“ GOPALL vůči odesilateli palet. Příjemci palet, nejčastěji sklady řetězců nebo jinak významné logistické uzly, se nazývají GOPALL Pointy. Ty pak tvoří síť která, díky své hustotě na jedné straně a směnitelnosti europalet na straně druhé, umožňuje společnosti GOPALL vysoce efektivní redistribuci palet. Palety se v podstatě jen vzájemně „datově“ započítávají, zatímco fyzicky jsou redistribuovány jen na minimální vzdálenosti. Výsledkem je:

 • Úspora nákladů na vracení palet
 • Odstranění oprav a nákupu palet
 • Jediný transparentní systém na správu
 • Usnadnění celkového paletového managementu
 • Úspora emisí CO2 díky efektivní redistribuci

GOPALL Pooling šetří peníze, čas i emise CO2 bez kompromisů v kterémkoliv z těchto parametrů. Díky efektivitě, kterou vytváříme s každým dalším partnerem zapojeným do našeho systému, odemykáme všem zúčastněným stále nové příležitosti, jak získat ještě větší produktivitu svých činností.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Horvath & Partner Management Consulting GmbH

Zástupci Horváthu zdůrazňují, že změna klimatu a odpovídající ambiciózní národní a mezinárodní cíle v oblasti ochrany klimatu vedou k zásadním změnám v hospodářství i v naší společnosti. Procházíme energetickou, tepelnou a dopravní transformací, a proto jsou společnosti ze všech průmyslových odvětví postaveny před úkol transformovat své obchodní modely tak, aby snížily dopady na životní prostředí v rámci celého svého hodnotového řetězce. Tato ekologická transformace přináší nejen množství příležitostí, ale také nové výzvy pro osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti podnikání.

Tým odborníků společnosti Horváth podporuje společnosti při jejich udržitelné a zelené transformaci:

 • v oblasti zelených obchodních modelů a strategií, zahrnující dekarbonizaci, vodík a cirkulární ekonomiku;
 • v oblasti řízení a udržitelného rozvoje, počínaje strategiemi ESG přes zveřejňování informací o regulaci a řízení rizik až po správu a organizační změny;
 • na úrovni operativního vytváření hodnot, od vývoje a komercializace produktů přes dodavatelský řetězec a zadávání zakázek až po samotný provoz.

Horváth má velké zkušenosti s poskytováním pomoci svým klientům, špičkovým společnostem ve svých odvětvích, aby jejich ekologická transformace uspěla.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

JIC, zájmové sdružení právnických osob

Vize inovační agentury JIC? Měnit svět k lepšímu. Její mise? Podporovat podnikavé lidi s dobrými nápady na cestě od startupových začátků až na globální trh.

Představte si, že na dálnice vyjede o třetinu méně kamionů. Že lékaři včas zachytí rakovinu tlustého střeva u většiny lidí. Že přístupy do bank jsou dokonale zabezpečené. Že arboristé zbytečně nekácejí vzrostlé stromy. Že vědci vidí strukturu materiálů pod elektronovým mikroskopem, a můžou je tak měnit k lepšímu. Nebo vymyslet během pár dní očkování na novou nemoc. A takto by se dalo pokračovat.

V #brnoregion se právě tyhle představy stávají skutečností. I díky systematické podpoře JICu tu totiž vznikají inovativní firmy, které řeší globální výzvy: environmentální potíže, stárnutí populace, společenské otázky, digitalizaci a kyberbezpečnost. Tyto firmy zlepšují životní prostředí i život celé společnosti.

JIC takovým firmám poskytuje širokou škálu služeb, pomocí kterých můžou růst, škálovat svá řešení, expandovat, vstupovat na globální trh a pomáhat tak mnoha dalším lidem. Nabízí konzultace, workshopy a nejrůznější podpůrné programy. A aby bylo i fungování samotných firem udržitelné, součástí služeb JICu jsou také výpočty a certifikace udržitelnosti.

Sám JIC se přitom snaží jít příkladem: nezatěžovat zbytečně životní prostředí a postupně přejít i k uhlíkové neutralitě. V Česku je JIC považován za lídra mezi inovačními centry. Loni oslavil dvacáté výročí od svého založení.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Kia Czech s.r.o.

Kia Czech je výhradním dovozcem nových vozů značky Kia do České republiky, ve které působí již 30 let. Za dobu své existence prodala přes 155 tisíc automobilů a řadí se tak mezi TOP 5 nejprodávanějších značek v ČR. Aktuálně nabízí 12 modelů včetně nabídky alternativních pohonů. Cílem společnosti Kia Czech je do roku 2027 nabízet 11 nových čistě bateriových elektromobilů. Globální strategií značky je do roku 2035 plně elektrifikovat evropský trh nabízenou modelovou řadou.

Strategie společnosti Kia je postavena na 3 klíčových pilířích: trvale udržitelné mobilitě, udržitelné planetě a udržitelné energii. V souladu s vizí stát se poskytovatelem řešení trvale udržitelné mobility se společnost Kia zavázala do roku 2040 využívat ve svých výrobních závodech 100 % obnovitelné energie. To se již podařilo ve výrobním závodu ve slovenské Žilině, který v rámci výroby elektřiny zcela přešel na zelenou energii. Uhlíkovou neutralitu se Kia zavázala dosáhnout do roku 2045, tedy o 5 let dříve, než je obecný závazek Evropské unie.

V oblasti udržitelná planeta se značka Kia věnuje ochraně mořských ekosystémů. Ve spojení s neziskovou organizací The Ocean Cleanup, která čistí oceány a moře od plastů, pracuje na budování systému oběhového hospodaření se zdroji. Recyklovatelný odpad nashromážděný při čištění oceánů Kia již plně využívá k výrobě materiálů ve svých vozech. Strategie značky Kia je do roku 2030 navýšit podíl recyklace plastů v rámci výroby na 20 %. Již dnes ale interiéry automobilů značky Kia využívají recyklované materiály, příkladem je model EV9, který obsahuje až 34 kg plastů vylovených v Tichém oceánu.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Komerční banka, a.s.

Smyslem existence Komerční banky je společně s klienty budovat lepší a udržitelnou budoucnost prostřednictvím odpovědných a inovativních finančních řešení.

Jako banka má potenciál pomoci v boji s klimatickou změnou a přechodem na uhlíkově neutrální společnost především skrze financování odpovědných aktivit a udržitelných řešení klientů. Dlouhodobě jde cestou uhlíkové neutrality a strategickým plánem v oblasti udržitelnosti, je dosažení nulových emisí uhlíku ve vlastním provozu do roku 2026. Příklady již zavedených udržitelných řešení:

Více informací o Komerční bance a jejím přístupu k udržitelnosti naleznete ZDE.

LABEL DESIGN, a.s.

Tiskárna LABEL DESIGN je jako výrobce samolepicích etiket zodpovědná nejen za to, aby byl udržitelnější celý její provoz, ale také za to, aby výrobky společnosti vhodně doplnily ekologická řešení obalů zákazníků i jejich strategie udržitelnosti. V roce 2023 společnost LABEL DESIGN zařadila do svého strojového parku technologii LINERLESS a stala se tak prvním a jediným výrobcem bezpodložkových etiket v České republice. Tato technologie umožňuje výrobu etiket bez tradičního silikonového podkladu. Originální etikety jsou vyráběny tak, aby po sobě při aplikaci nezanechávaly podkladový silikonový pás, který je při tisku jiných druhů etiket samozřejmostí. Odpad z etiket je pro etiketovací průmysl výzvou po celá desetiletí. Nahrazení klasických etiket Linerless etiketami tento problém řeší. K výrobě Linerless etiket je potřeba mnohem méně vstupního materiálu, na jednu roli se etiket vejde více než těch klasických, takže aplikace na výrobek je efektivnější a jednotlivé role šetří místo ve skladu či při přepravě. Z Linerless etiket nevzniká odpad, který je třeba likvidovat. Při použití Linerlessu v tiskárnách se při tisku délka štítku automaticky přizpůsobuje množství informací na etiketě pro každou položku, čímž minimalizuje velikost štítku a opět také množství odpadu.

Společnost Label design dbá na to, aby svým provozem zasahovala do přirozeného běhu přírody, co nejméně. Ke svému okolí se chová odpovědně a s respektem. Každou novou technologii či koupi nového stroje posuzuje nejprve optikou trvale udržitelného rozvoje.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

LCA Studio, s.r.o.

LCA Studio, s.r.o. je konzultační společnost zabývající se výpočtem uhlíkové stopy a dalších indikátorů udržitelnosti organizací a produktů.

LCA Studio, s.r.o. vypracovává pro své klienty tyto služby:

 • uhlíková stopa produktů a organizací;
 • environmentální prohlášení o produktu Environmental Product Declaration (EPD);
 • podklady pro Environmental, Social & Governance (ESG) reporting;
 • zpracování Life Cycle Assessment (LCA) studií;
 • příprava deklarací Product & Organization Environmental Footprint (PEF & OEF);
 • zpracování podkladů environmentálních dat pro reporting standardu Global Reporting Initiative (GRI);
 • vodní stopa;
 • hodnocení udržitelnosti environmentálních přínosů technologií a projektů.

LCA Studio s.r.o. si zakládá na osobním přístupu, studie jsou vždy založeny na ‘site-specific‘ datech a zpracovávány týmem odborníků se zkušenostmi jak z akademické, tak z aplikační sféry. Společnost má zkušenosti z mezinárodních projektů. Zkušenosti z výzkumu umožňují aplikovat nejnovější postupy v udržitelnosti a posuzování životního cyklu na praktických případech.

Škála klientů je široká:

 • od nadnárodních firem, přes hlavní reprezentanty průmyslových odvětví až po rodinné firmy;
 • od velkých energetických firem, chemických závodů a automobilový průmysl, přes stavebnictví, potravinářství, vodní hospodářství k retailům, recyklačním technologiím, dodavatelům kosmetiky či farmaceutických výrobků.

Krédem společnosti je „Udržitelnost – od slov k činům!“

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Lidl Česká republika s.r.o.

Podnikání společnosti Lidl Česká republika je úzce spjato s trendy českého maloobchodního trhu, který se postupně stále výrazněji orientuje na kvalitu, čerstvost a zdravý životní styl. Lidl usiluje o soustavné zlepšování výživových vlastností nabízených potravin. Opírá se přitom o úzkou spolupráci s dodavateli. Ta přesahuje klíčovou oblast kvality a bezpečnosti potravin a zahrnuje i kritéria etiky a ekologické a sociální udržitelnosti. Lidl důsledně aplikuje své know-how a nejlepší postupy ke snižování ekologické stopy napříč všemi činnostmi a ve spolupráci s dodavateli usiluje o snižování obalové zátěže dodávaných výrobků. Za nedílnou součást strategie považuje Lidl i cílevědomé budování postavení preferovaného a perspektivního zaměstnavatele na českém trhu práce. Součástí působení společnosti je i podpora specifických potřeb a komunit, kde Lidl působí.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

MALFINI, a.s.

MALFINI, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem je středoevropským lídrem na trhu reklamního textilu a předním dodavatelem v dalších zemích Evropy s důrazem na společenskou odpovědnost. Ve svém portfoliu má i segment pracovních oděvů. Společnost nabízí přes 300 různých produktů. B2B charakter obchodního modelu firmy je založen na e-shopu, dostatečných skladových zásobách, rychlé logistice a dokonalých zákaznických službách. Jako přední hráč v daném sortimentu působí už ve 35 evropských zemích. Roční celkové tržby překračující dvě a půl miliardy korun jsou výsledkem práce téměř čtyř set pracovníků. Moderní automatizovaný sklad v Ostravě disponuje kapacitou větší než dvacet pět milionů kusů textilu. Dodávky na klíčové trhy do okolních států jsou realizovány do 24 hodin. Produkty společnosti MALFINI podléhají přísným zkušebním testům a nesou světově uznávanou pečeť kvality OEKO-TEX Standard 100, nechybí ani výrobky z recyklovaného plastu a recyklované bavlny s certifikací GRS a GOTS.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Mattoni 1873 a.s.

Mattoni 1873 vidí v dlouhodobé udržitelnosti základ svého podnikání. Ve všech osmi zemích a jedenácti závodech, které provozuje, usiluje o zavedení principů cirkulární ekonomiky. Ambicí firmy je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030. Kromě snahy o zavedení plošného cirkulárního zálohového systému na PET lahve a plechovky, přepravuje společnost své výrobky po železnici, dlouhodobě snižuje spotřebu energie a primárních zdrojů a zavádí další opatření. Uhlíková neutralita není však cílem konečným. Mattoni 1873 již nyní rozvíjí programy „nature positive“, které cílí na podporu biodiverzity v okolí minerálních pramenů, a tedy přináší pozitivní změnu do přírody, v jejímž rámci podniká.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

McDonald’s ČR spol. s r.o.

McDonald’s je jedním z největších provozovatelů sítě restaurací. Po celém světě je v provozu zhruba 40 tis. restaurací, které denně obslouží zhruba 70 mil. lidí. V Česku a na Slovensku zaměstnává téměř 12 tis. zaměstnanců. Udržitelnosti se věnuje dlouhodobě, a to na globální i lokální úrovni.

Od roku 2000 McDonald’s v českých a slovenských restauracích například třídí všechny obalové materiály, olej z fritéz je využíván v rámci druhotného zpracování a biologicky rozložitelný odpad je zpracováván v kompostárnách nebo bioplynových stanicích.

Důležitou aktivitou řetězce je snižování množství odpadu a nahrazování plastových obalů za alternativní. Prvním zásadnějším krokem bylo nahrazení plastových brček papírovými, následovala výměna plastových příborů za dřevěné. Plast zmizel i z kelímků na studené nápoje a shaky nebo třeba krabiček na saláty. Od roku 2022 prodává McDonald’s pramenitou vodu Rajec výhradně v rPET obalech, již o rok dříve zahájil přechod na ekologické varianty hraček z populárního Happy Mealu. Všemi těmito kroky dosáhla společnost úspory zhruba stovek tun jednorázového plastu ročně.

Jen letos McDonald’s ušetří další desítky tun plastu a odpadu ve svých restauracích. Od letošního ledna totiž zákazníci při konzumaci v restauraci dostávají nápoje bez víčka. Stále si o něj však mohou požádat. Oproti dřívějšku ale nejde o plastová, ale papírová víčka z lisovaného vlákna.

McDonald’s pokračuje také v instalaci zelené infrastruktury, jako jsou nádrže na zadržování vody nebo fotovoltaické panely. Společně s partnery také buduje nabíjecí stanice pro elektromobily v blízkosti restaurací.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Nestlé Česko s.r.o.

I díky více než 150leté historii se Nestlé vždy řídilo dlouhodobým pohledem.  Po mnoho let plnili závazky vyplývající z jejich konceptu společenské odpovědnosti Vytváření sdílených hodnot. Při pohledu na změny ve společnosti a vůbec při pohledu do budoucna je jasné, že měnit se musí i oni. V roce 2019 vyhlásili svoje cíle k dosažení nulových čistých emisí do roku 2050.

Být jen udržitelný však nestačí, musí se naučit i obnovovat, být regenerativní. Regenerativní cesta Nestlé začíná v zemědělství. Více než 70 % jejich globálních emisí vzniká u zemědělců a zpracovatelů surovin nutných pro výrobu. Regenerativní zemědělství je zakořeněno v postupech, které pomáhají zlepšovat zdraví a úrodnost půdy, ukládat uhlík, zadržovat vlhkost a chránit a obnovovat biodiverzitu.  Cílem společnosti je spolupracovat s dodavateli na transformaci k regenerativnímu zemědělství a snižovat nejen uhlíkovou stopu, ale přispívat ke zlepšení ekosystémů.

Příroda má schopnost růst, vyvíjet se a prospívat. V přírodě nic takového jako odpad neexistuje. Vše je regenerativní. Je načase, aby se podnikání inspirovalo přírodou – aby se posunulo od lineárního modelu „vzít-vyrobit-zahodit“, který extrahuje hodnotu, k modelu, který je cirkulární a funguje v zájmu systému jako celku. Nové obalové materiály a vůbec cirkulární fungování je i pro Nestlé velkou výzvou.

Regenerace je cesta a jako všechny cesty začíná prvními kroky, experimentováním a spoustou učení. Ale směr je jasný: Nestlé se bude inspirovat přírodou a bude se snažit pomoci vytvořit odolnou budoucnost pro naši planetu, její obyvatele a naši společnost. Když se podíváme na příštích 150 let, nic menšího nebude stačit.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.

Ve společnosti Orkla věří, že odpovědné podnikání a snaha přispívat k udržitelnému rozvoji jsou důležité. A to nejen pro vnější okolí, ale i pro jejich vlastní úspěch. Pro budování důvěry v jejich produkty, služby i v ně samotné. Snaží se minimalizovat dopady ze svých aktivit na životní prostředí, a zároveň je pozitivně kompenzovat.

Nejsou to prázdná slova, Orkla si stanovila konkrétní cíle. Základním dokumentem jsou globální Cíle udržitelného rozvoje do roku 2030 (SDGs), které si vytkla OSN v roce 2015. K tomu vlastní cíle, ambicioznější – společnost Orkla chce do roku 2025 například snížit vlastní emise CO2 o 65 procent nebo stoprocentně přejít na recyklovatelné obaly.

A jak k těmto cílům přispívají v naší zemi? Projekt Úspory vody v Babicích, který loni získal ocenění Sustainability Star 2023, každý rok se díky němu ušetří 300 milionů litrů vody a vypustí o tisíc tun CO2 méně. Druhým velkým počinem loňského roku je rozsáhlý vzdělávací program Orkla Akademie Udržitelnosti. Jeho hlavním cílem je přiblížit zaměstnancům principy odpovědného podnikání a inspirovat je, aby sami přemýšleli, co lze dělat jinak a lépe.

Díky pozornosti, kterou Orkla celosvětově věnuje udržitelnosti, již několik let patří ve svém oboru ve špičce evropského žebříčku udržitelnosti pod názvem The Dow Jones Sustainability Europe Index. O členství v tomto „VIP“ klubu se rozhoduje na základě zevrubného hodnocení (tzv. Corporate Sustainability Assessment) nezávislou ratingovou agenturou S&P Global. Svou pozici mezi top pěti procenty společností v Indexu Orkla obhájila i v roce 2023.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

P3 Logistic Parks s.r.o.

P3 je evropský developer průmyslových nemovitostí, které jsou klíčovou součástí dodavatelských řetězců a musí hrát roli při budování nízkouhlíkové budoucnosti. Díky tomu, že P3 logistické parky navrhuje, staví, následně pronajímá a dlouhodobě spravuje, stojí udržitelnost přirozeně v popředí jeho zájmů.

Odpovědný přístup se projevuje v mnoha aspektech. Například umístění P3 parků v těsné blízkosti dopravních tahů je výhodné pro dopravu, zároveň minimalizuje uhlíkovou stopu a nezatěžuje obydlené zóny zbytečným transitem. Haly se staví v udržitelném standardu BREEAM Excellent a vyšším. Velkou prioritu mají úspory energií a díky konstrukční připravenosti střech na fotovoltaiku některé haly energii také vyrábí. K vyhřívání umí P3 zužitkovat i odpadní teplo z mrazící techniky nebo geotermální energii ze země.

Respekt k okolí vyjadřuje P3 tím, že se mu snaží přizpůsobit. Při plánování obchodně-průmyslové čtvrti na brownfieldu v Ostravě navázala na ortogonální vazby Vítkovic a sousední kulturní technické památky DOV, aby smysluplně dotvořila zapomenuté území. V jiných parcích zase implementuje vlastní koncepci zeleně, jejíž skladba vychází z druhové spřízněnosti s okolní krajinou.

Základem ESG strategie P3 jsou ale lidé – nejen vlastní zaměstnanci, ale i zaměstnanci nájemců, tedy ti, kteří v parcích pracují, a v neposlední řadě také obyvatelé žijící v blízkém okolí.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE

Penny Market s.r.o.

Vše, co v PENNY dělají, dělají HEZKY ČESKY. Aktivity PENNY na poli udržitelnosti začínají u pomoci potřebným ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, nově také navázali spolupráci s platformou Nesnězeno. Proti plýtvání potravinami bojují také vlastními projekty, jakými jsou PENNY pro ZOO, Neplýtváme s PENNY – balíčky s potravinami s blížící se dobou expirace za zvýhodněnou cenu nebo Rohlíky na strouhanku – výhodná koupě ztvrdlého pečiva, apod.

V PENNY se v rámci CSR věnují řadě aktivit, kdy chtějí být všude dobrým sousedem. V rámci vlastního projektu Hýbeme se hezky česky se nově stali jedním z hlavních partnerů Běhej lesy a titulárním partnerem charitativního PENNY běhu, do kterého se aktivně zapojí i senioři z organizace Život 90, kterou PENNY rovněž podporuje a výtěžek půjde právě této organizaci. Dále ve spolupráci s FAČR podporují fotbal, zejména na regionální úrovni napříč všemi generacemi. V PENNY se také starají o více než 2 miliony včel a pomáhají šířit osvětu o jejich významu pro naši planetu.

Při výstavbě i modernizaci jejich prodejen využívají v nejvyšší možné míře úsporné a ekologické technologie počínaje LED osvětlením, unikátní chladící a mrazící technologií, fotovoltaickými elektrárnami nebo i užitím dřeva při výstavbě prodejen. Vedle celodřevěné ekologické prodejny ve Skutči na Chrudimsku, otevřeli letos další takovou ve Ždírci nad Doubravou, která je navíc zcela energeticky soběstačná. Výstavba dalších ekologických prodejen bude i nadále pokračovat.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Nadace rozvoje občanské společnosti - Pomozte dětem

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. 

Sbírkový projekt Pomozte dětem, jehož maskotem je žluté Kuře se záchranným kruhem, je projektem NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) a České televize. Název projektu je Pomozte dětem.

Sbírka má komplexní záběr podpory dětí do 18 let a po celé České republice. Pomáhá jak zdravotně postiženým dětem, dětem ohroženým sociálním vyloučením, tak i dětem, které jsou ohroženy svým okolím.

Hlavním posláním projektu je umožnit dětem v celé České republice žít kvalitnější a radostnější život navzdory handicapu a prostředí, ve kterém vyrůstají.

Jak využijeme dary od dárců?

 • Nákup kompenzačních a odlehčovacích pomůcek, zdravotnických pomůcek, výcvik asistenčních psů, rehabilitace nebo specializovaná terapie, osobní asistence.
 • Doučování, psychologické poradenství, získání dovedností pro samostatný život.
 • Krizová pomoc, emergentní psychoterapie, návazná psychoterapie, online intervenční chat pro děti ohrožené domácím násilím, online poradenství nízkoprahového zařízení.

Více informací o aktivitách veřejné sbírky Pomozte dětem najdete ZDE.

PPL CZ s.r.o.

PPL CZ je součástí divize DHL eCommerce a již od roku 1995 patříme mezi nejvýznamnější přepravce zásilek na českém trhu. Kromě doručování pro firmy a podnikatele nabízíme řešení i pro soukromé osoby se službou Balík pro tebe a mobilní aplikaci mojePPL. Specializujeme se na balíkovou přepravu nejen po České republice, ale i do celé Evropy. Disponujeme 28 body sítě včetně dvou překladišť a rozsáhlou sítí výdejních a podacích míst – PPL Parcelshopů a PPL Parcelboxů, kterých je více než 6000 po celé České republice včetně boxů třetích stran. Zaměstnáváme 1500 pracovníků a spolupracujeme s 2000 řidiči, kteří doručí desítky milionů zásilek ročně. Pravidelně získáváme ocenění Top Employer a Great Place to Work.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Prologis Czech Republic Management s.r.o.

Prologis: udržitelný přístup od výstavby až po každodenní provoz

Prologis je globální lídr v oblasti logistických nemovitostí. V 19 zemích vlastní a spravuje portfolio o rozloze přibližně 114 mil. metrů čtverečních, z toho 1,4 mil. metrů čtverečních ve 12 logistických parcích v České republice. Své strategicky situované nemovitosti rozvíjí s ohledem na maximální udržitelnost a každou novou budovu podrobuje akreditaci BREEAM. V Prologis Park Prague ‒ Rudná pak vznikla vůbec první logistická nemovitost na českém trhu, která v tomto schématu získala nejvyšší hodnocení „Outstanding“.

Prologis zajišťuje úspornější a pro zaměstnance příjemnější provoz svých budov např. implementací světlíků, tepelných čerpadel či inteligentního LED osvětlení. V roce 2018 se Prologis stal prvním investorem do logistických nemovitostí se schválenými vědecky podloženými cíli v oblasti snižování emisí. Společnost má za cíl dosáhnout do roku 2025 uhlíkově neutrální výstavby, do roku 2030 nulových čistých provozních emisí a do roku 2040 nulových emisí v celém svém hodnotovém řetězci. Nedávno developer představil také platformu Prologis Essentials umožňující optimalizovat provozy zákazníků díky správnému vybavení za atraktivní ceny.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank se hrdě a aktivně hlásí k principům odpovědného bankovnictví. Je si vědoma klíčové role a velké odpovědnosti, kterou jako banka v procesu zelené transformace a jejího financování má. Raiffeisenbank chce aktivně pomáhat při přechodu na nízkoemisní ekonomiku. Postupně proto implementuje principy odpovědného bankovnictví a faktory ESG do svých řídících procesů a přináší nové udržitelné bankovní produkty a služby. Zelenou transformaci vnímá jako velkou příležitost k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

Cílem Raiffeisenbank je usnadňovat klientům život, v oblasti ESG chce usnadňovat cestu k udržitelnosti. Rozvíjí tři základní pilíře udržitelnosti, které cílí na odlišné zainteresované skupiny:

1) ESG poradenství a udržitelné finance (klienti banky)

2) Environmentální a společenská odpovědnost (životní prostředí a společnost)

3) Odpovědná správa a řízení (zaměstnanci banky).

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Rezolv Energy s.r.o.

Rezolv Energy je nezávislým výrobcem čisté energie založeným za účelem vybudování portfolia větrných a solárních projektů a projektů skladování energie o výkonu několika gigawattů ve střední a jihovýchodní Evropě. Firma je vlastněna globálně působící společností Actis, předním světovým investorem do udržitelné infrastruktury, který společnost Rezolv Energy podpořil 500 miliony eur na vybudování obnovitelných zdrojů energie. Aktuálně je již připraveno k výstavbě více než 2 GW čisté energie realizací čtyř velkých větrných a solárních projektů. Jedním z těchto projektů je Dama Solar v západním Rumunsku, jenž bude po svém dokončení díky výkonu 1044 MW největší solární elektrárnou v Evropě. Vyrobená čistá energie bude prodávána komerčním a průmyslovým firmám prostřednictvím dlouhodobých smluv o výkupu elektřiny (Power Purchase Agreements – PPA). 

Rezolv Energy si klade za cíl svými projekty nastavit standard odpovědného rozvoje projektů obnovitelných zdrojů energie v regionu a stát se lídrem v této oblasti. Při plánování jednotlivých projektů se vždy řídí strategií udržitelnosti firmy, a to na základě osvědčených postupů v oboru a dodržování mezinárodních standardů, mezi něž patří zásady Equator a standardy environmentální a sociální výkonnosti Mezinárodní finanční korporace (IFC). Jedním z hlavních pilířů je snaha zajistit, aby každá z obnovitelných elektráren společnosti Rezolv přispívala k prosperujícím ekosystémům a přinášela čistý přírůstek biologické rozmanitosti.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Smurfit Kappa

Jsou průkopníkem v oblasti udržitelnosti. Jejich cirkulární integrovaný obchodní model jim pomáhá plnit jejich cíle udržitelnosti a stanovovat nové. Mají vedoucí postavení v hodnocení ESG třetích stran a posledních 17 let vydávají pravidelně výroční zprávu o udržitelném rozvoji.

Jako přední společnost v oblasti udržitelnosti zakládají svou ambici udržitelného růstu na třech pilířích: planeta, lidé a efektivní podnikání. To znamená neustále se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, praktikovat odpovědné řízení, zacházet se všemi zainteresovanými stranami s respektem a zlepšovat svým zákazníkům podnikání prostřednictvím svých produktů.

Jejich iniciativa Better Planet 2050 má pro každou výše zmíněnou oblast stanovené ambiciózní cíle a každý rok vykazují významné pokroky. Od roku 2005 snížili emise CO2 o 43,7 %, snížili TRIR o 48 % od roku 2018 a prodali 95,5 % obalů s certifikací dodavatelského řetězce.

Některé z cílů Better Planet 2050: redukce emisí CO2 o 55 % do 2030 a net zero do 2050, 30% snížení množství odpadů odváženého na skládky do roku 2025 (splněno, aktuálně jsou na hodnotě 35,8 % od roku 2013), 25 % žen v manažerských pozicích do roku 2024 (splněno, nyní 25,1 %) a v letech 2020-2025 podpořit místní komunity a sociální či environmentální projekty částkou 25 milionu eur (splněno, nyní 25,6 milionu).

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Tesco Stores ČR, a. s.

Udržitelnost jak v podnikání, tak v oblasti sociální a environmentální je včleněna do strategických priorit celé skupiny Tesco. Tesco je první řetězec, který se začal podrobně věnovat měření a prevenci plýtvání potravinami. V rámci podpory komunit se věnuje nejen potravinovým sbírkám a sbírkám školních potřeb, ale především unikátnímu grantovému programu Vy rozhodujete my pomáháme. V roce 2023 Tesco spustilo projekt Tesco pro planetu zaměřený na demonstraci konkrétních příkladů, které realizovalo v oblasti udržitelnosti.

Environmentální část našich aktivit je zaměřena na snižování emisí, množství obalů a jejich snadnější recyklovatelnost, snižování energetické náročnosti a přechod na obnovitelné zdroje energie, Tesco rovněž dbá na zdravé a udržitelné stravování, vedle rostlinných alternativ masa vlastní značky nabízí i řadu reformulovaných produktů. K udržitelnému chování motivuje i klíčové dodavatele, kteří po vzoru Tesca měří potravinový odpad a emise. Všechny obchody již několik let používají elektřinu z udržitelných zdrojů.

Tato témata rezonují u zaměstnanců a Tesco hodnotí jako skvělé místo pro práci rekordními 87 % zaměstnanců. V oblasti diverzity a inkluze jsou klíčová témata: inkluze osob se změněnou pracovní schopností, podpora žen a LGBT+ komunity.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

URBANITY Energy a.s.

Urbanity je moderní industriální developer budující unikátní průmyslové kampusy. Pečlivým designem a výjimečnou architekturou výrobních hal, které splňují přísné požadavky na udržitelnost a energetickou soběstačnost, to totiž v Urbanity teprve začíná. Kampusy jsou orientovány především na lidi, pro které se stávají jedinečným a příjemným místem nejen pro práci, ale také pro život.

Urbanity posouvá hranice průmyslové architektury a nespokojí se s průměrností. Proto propojuje jedinečná designová, architektonická a energetická řešení. Tím pomáhá klientům budovat pozici preferovaných zaměstnavatelů v regionu.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Veolia Holding Česká republika, a.s.

Společnost Veolia Holding Česká republika je největším dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu – zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádí a čistí odpadní vody pro více, jak 2,4 mil. obyvatel. Zároveň je Veolia jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice a poskytuje i podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. Kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťuje Veolia svým klientům komplexní energetické služby. Divize využití odpadů skupiny Veolia nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním. Skupina zajišťuje ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.