uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Představení partnerů

Krátké informace o některých partnerech Sustainability Summitu

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura CzechInvest se zaměřuje na podporu udržitelnosti a podnikání v oblasti nových technologií. Spolupracuje s významnými asociacemi a odvětvovými organizacemi a aktivně hledá nová technologická řešení energetické náročnosti. CzechInvest podpořil založení Českého bateriového klastru a v rámci Technologické inkubace poskytl finanční podporu šesti startupům. V minulém roce navázal CzechInvest úzkou spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky a Cirkulárním HotSpotem, v rámci, které se zaměřil na podporu cirkulární ekonomiky a ekologického podnikání.

CzechInvest se také účastnil významného veletrhu Ecomondo zaměřeného na téma udržitelnosti. Díky těmto aktivitám CzechInvest podporuje podnikání, které je šetrné k životnímu prostředí a zároveň pomáhá s hledáním nových a udržitelných technologií. V roce 2023 se bude CzechInvest věnovat tématu ESG v rámci směrnice CSRD, vstupuje do projektu „Accelerate the Twin Green and Digital Transitions“ a bude se plně věnovat rozvoji EcoTech Hub na úrovni konsolidace zástupců státní správy v procesu transformace českého průmyslu.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Allegro Group

Allegro je největší online nákupní platformou evropského původu a ve světě e-commerce působí již více než 20 let. Společnost funguje na modelu marketplace, který umožňuje propojit miliony regionálních zákazníků s tisíci obchodníky. Na český trh vstoupilo Allegro na jaře roku 2023 v rámci plánovaného rozšíření svého úspěšného modelu tržiště do celého regionu. Na allegro.cz zákazníci najdou nejširší možnou nabídku zboží za výhodné ceny, a to napříč kategoriemi, jako je auto-moto, móda, dům a zahrada, ale také elektronika, zdraví a krása či výrobky pro děti. Tržiště přináší českým spotřebitelům celkem více než 150 milionů nabídek od více než 20 000 prodejců, včetně Mall a CZC, a v rámci pohodlného nákupu také možnost bezplatného doručení i vrácení zboží prostřednictvím programu Smart!

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Avery Dennison Praha spol. s r.o.

Rozhodnutí o designu obalu a značení, která činí majitelé a designéři značek, jsou kritickým faktorem pro rozvoj cirkulární ekonomiky. Etikety totiž hrají významnou roli při vytváření šetrnějších obalů a pomáhají dosáhnout stanovených cílů udržitelnosti. 

Ve společnosti Avery Dennison se zavázali, že každý nový výrobek bude udržitelnější než jeho předchůdce. Nejlepším příkladem je inovativní samolepicí materiál CleanFlake™, jenž umožňuje skutečnou a čistou recyklaci plastových obalů. Toto řešení bylo v minulém roce úspěšně zařazeno do standardního portfolia společnosti. Díky tomuto inovativnímu přístupu je nyní recyklace nejen PET obalů v potravinářské kvalitě dostupnější a levnější pro celý obalový segment.

Dále a tentokrát souladu s principem REDUCE v Avery Dennison uvedli na trh portfolio AD RDX, které garantuje úsporu primárních zdrojů vedoucí k úspoře emisí CO2. 

Společnost Avery Dennison na trh také dodává materiály s obsahem recyklátu a pro uzavření recyklačního koloběhu v odvětví etiket vyvinuli a v roce 2022 představili trhu, službu AD Circular, která zajišťuje sběr a následnou recyklaci podkladových materiálů. Tato služba umožní znovu využít tuny odpadového materiálu, který bohužel stále velmi často končí na skládce. V Avery Dennison je každodenní snahou vést odvětví k udržitelné budoucnosti se závazkem zachovat a obohatit prostředí, ve kterém všichni společně žijeme a pracujeme.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF působící ve 40 zemích světa.

CRIF provozuje mezinárodní dotazníkovou platformu Synesgy, pomocí které společnosti zjistí, do jaké míry přímo ony anebo i jejich obchodní partneři přispívají k dosažení cílů odpovědného podnikání.  V rámci ESG aktivit také poskytuje ESG skóre českých a slovenských společností díky proprietárním modelům významných rizik.

CRIF je organizátorem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací a provozuje Registr platebních informací REPI založený za účelem sdílení platebních informací mezi jeho členy.

Klientům rovněž poskytuje obchodní informace pro prověřování finančního zdraví a varovných informací o firmách z celého světa.

Bankám, finančním a jiným úvěrujícím institucím poskytuje řadu řešení zahrnující analytické a softwarové nástroje, datové a digitální řešení včetně konzultací umožňujících optimalizaci jejich procesů od získání zákazníka přes upisování úvěru a řízení vztahů se zákazníkem až po vymáhání pohledávek. Kombinací vlastních znalostí s využitím nejnovějších technologií v rámci navrhovaných řešení je umožněno klientům dosahovat automatizovaných, optimalizovaných a vyhovujících procesů v každé fázi životního cyklu klienta.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

CRESTYL real estate, s.r.o.

Udržitelnost, respekt k životnímu prostředí a komunitě, stejně jako transparentní řízení patří ke Crestyl Group od jejích počátků. Dnes je obrovskou výhodou, že má na co navazovat a orientuje se v trendech i v praxi moderní architektury a výstavby přátelské k lidem, komunitě i přírodě.

V roce 2023 Crestyl představil svou ESG strategii a letos se chystá na další zásadní kroky nastíněné právě strategií – například první nefinanční zprávu. Do svých projektů promítá všechny aktuální trendy a sleduje i ty v pilotních fázích, kterých bude v oboru real estate nejen s ohledem na jeho hlubokou stopu v oblasti emisí přibývat tím rychleji, čím více se bude blížit přelomový rok 2050. Nejnovější kancelářské budovy, které jsou ve výstavbě v pražském projektu Hagibor, aspirují na úroveň LEED Platinum.

Neustále hledá inspiraci a dobré příklady z praxe u těch, kdo stejně jako Crestyl Group přesvědčeni, že udržitelnost je pozitivní výzvou, nikoli bariérou, ať už jde o finanční instituce nebo odborné platformy jako je Česká rada pro šetrné budovy. Ve svých projektech dbá na to, aby byly snadno dostupné veřejnou dopravou nebo na kole, bylo v nich co nejvíce zeleně a poskytovaly tak prostor pro život drobné havěti zajišťující nezbytnou biodiverzitu. Stejně tak klade důraz na optimalizaci spotřeby energií a vody, efektivně nakládá s dešťovou vodou, nebo využívá principů cirkulární ekonomiky a materiály, které splňují podmínky pro opakované použití, znovu používá na stavbě. Myslí také na všechny, kdo v jeho projektech nebo jejich blízkosti žijí a pracují, aby se v nich cítili dobře a měli dobrý přístup ke službám nebo sociální infrastruktuře.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Česká spořitelna, a.s.

Posláním České spořitelny je spoluvytvářet silnější a udržitelnější společnost, kterou tvoří finančně zdraví, vzdělaní a sebevědomí občané a firmy. Věří, že budoucí růst a prosperita musí být založeny na udržitelný rozvoj. Banka se snaží pomáhat klientům při transformaci jejich aktivit k finančnímu zdraví a udržitelnosti. Nabízí “zelené” produkty domácnostem – např. Hypotéku pro budoucnost, a také komplexní ESG poradenství firmám.

Problematiku ESG neomezují pouze na “E”, tedy na snižování negativních dopadů na životní prostředí. Aktivně řeší i problematiku “G”, tedy rovné příležitosti mužů a žen a vnitrofiremní diverzitu, díky čemuž se pravidelně umisťují mezi TOP zaměstnavatele. Důraz kladou i na oblast “S”, což se promítá do snahy dceřiné společnosti Dostupné bydlení ČS pomoci s novou výstavbou, která přinese cenově dostupné a nájemní byty pro profese potřebné k dlouhodobé udržitelnosti našich měst a obcí.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

ČEZ, a. s.

Závazek společensky odpovědného chování a udržitelného podnikání je nedílnou součástí firemní kultury Skupiny ČEZ již od jejího založení v roce 1992. Jako jedna z největších českých firem jde příkladem a mění energetický sektor na udržitelnější, ekologičtější a šetrnější k životnímu prostředí. V souladu s principy ESG je postavená i jejich skupinová strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka.

Jejími hlavními strategickými prioritami jsou:

 • přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní a dosažení klimatické neutrality do roku 2040
 • poskytování nejvýhodnějších energetických řešení s nejlepší zákaznickou zkušeností na trhu
 • rozvíjet Skupinu ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s principy ESG a být mezi 20 % nejlépe hodnocených energetických společností do roku 2023

Zástupci Skupiny ČEZ věří v maximální transparentnost: jejich ESG data jsou veřejně dostupná on-line pro všechny zájemce, a celkem dávají k dispozici téměř 800 údajů.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Danone a.s.

Danone se zrodilo z myšlenky, že zdraví je předpokladem pro zdravě fungující společnost. S podobnou myšlenkou zakladatel Isaac Carasso začal vyrábět před více než sto lety své první jogurty, původně prodávané jako lék, aby pomohl dětem zbídačeným první světovou válku. S postupujícím lidským pokrokem a technologickým rozvojem ale také stále patrnějším dopadem klimatické změny poháněným závislostí lidské populace na spalování fosilních zdrojů, byla tato myšlenka obohacena o nutnost dosažení rovnováhy mezi produkcí zdravých potravin a zdravě a předvídatelně fungující planetou.

Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, je pro Danone základním stavebním kamenem ke skutečně udržitelné budoucnosti. Ostatně zemědělství se společně s odlesňováním významně podílí na uvolňování značného množství uhlíku do atmosféry a oslabuje schopnost planety své ekosystémy přirozeně regenerovat. I proto postupně Danone přechází v rámci své dlouhodobé koncepce na model regenerativního zemědělství, který nemá menší ambici než postupně obnovit zdraví půdy zasažené intenzivním zemědělstvím a vrátit její schopnost hostit život, zadržovat vodu a bránit erozi.

Současně je důležité přehodnotit i snižování emisí metanu, jež produkují hospodářská zvířata, a který je násobně silnější plyn než oxid uhličitý, čímž přispívá k zahřívání naší planety výrazně rychleji. Danone se proto čerstvě rozhodlo snížit své emise metanu o 30 % z produkce mléka do roku 2030. I toto snižování však má své limity, proto bude hrát čím dál zásadnější roli i čistě rostlinná strava s výrazně a prokazatelně nižším dopadem na životní prostředí.

V neposlední řadě bude nezbytné hledat řešení i pro cirkularitu obalů, chránit rozmanitost druhů na naší planetě a současně benefitovat z rozmanitosti a unikátnosti nás, lidí, druhu, který dokázal Zemi postupně přetvořit ke svému užitku, a který ji dnes za svůj evoluční úspěch mnoho dluží. Danone tuto výzvu přijalo, a stejně tak, jako před 100 lety, bude zdraví lidí i planety klíčovým předpokladem pro úspěšnou budoucnost, tentokrát nás všech.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Ecogardens

Věděli jste, že komunitní zahrady pomáhají zmírňovat dopady klimatických změn? Tréninkový program Ecogardens pomáhá objevovat způsoby, jak se komunitou vedené zahrady mohou stát součástí městské zelené infrastruktury a podporovat klimatická opatření ve vašem okolí.

Ecogardens je veden společensky prospěšným podnikem Kokoza, o.p.s., který od roku 2012 pomáhá lidem z města kompostovat a pěstovat. Kokoza dlouhodobě propaguje a usiluje o zavedení praktik uzavřeného cyklu jídla nejen v domácnostech, ale i ve firmách a městech.

V rámci projektu se spojilo pět evropských zemí a šest organizací, aby společně vytvořily společensky prospěšný projekt, jehož cílem je podpora a edukace komunitních zahradníků, poskytovatelů vzdělávání pro dospělé, nevládních organizací a obcí. Metodologie Ecogardnes je postavena na bottom-up přístupu, aby facilitovala podnikavost a akceschopnost lidí na komunitní a městské úrovni.

Projekt nabízí rozsáhlé edukační materiály a webovou vzdělávací platformu, která poskytne přístup k otevřeným zdrojům pro zapojení občanů a zlepšení městské odolnosti vůči klimatickým změnám. Obsah projektu představuje mezinárodní synergií a ty nejlepší praktiky z České republiky, Rakouska, Francie, Španělska a Maďarska v oblasti komunitního pěstování k tomu, aby odbourával předsudky a překážky jednotlivců v environmentálních záležitostech a poskytoval jim efektivní nástroje pro to, aby jednotlivec byl motorem pozitivní změny.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Horvath & Partner Management Consulting GmbH

Zástupci společnosti Horváth zdůrazňují, že změna klimatu a odpovídající ambiciózní národní a mezinárodní cíle ochrany klimatu vedou k zásadním změnám jak v ekonomice, tak v naší společnosti. Procházíme energetickou, tepelnou a transportní transformací, a proto společnosti ze všech průmyslových odvětví mají za úkol měnit i své obchodní modely tak, aby snížily dopady na životní prostředí v celém svém hodnotovém řetězci. Tato zelená transformace přináší nejen množství příležitostí, ale také nové výzvy pro vedení těchto společností.

Tým odborníků firmy Horváth podporuje své klienty v jejich udržitelné a zelené transformaci:

 • v oblasti zelených obchodních modelů a strategií zahrnujících dekarbonizaci, vodík a oběhové hospodářství;
 • v managementu udržitelnosti, počínaje strategiemi ESG přes zveřejňování informací o regulaci a risk management až po správu a řízení společnosti a organizační změny; a
 • na úrovni operativní tvorby hodnot, od vývoje produktu a jeho prodeje přes dodavatelský řetězec a nákup až po provoz samotný.

Horváth má bohaté zkušenosti v pomoci svým klientům, špičkovým společnostem ve svém odvětví, aby jejich zelené transformace byly úspěšné.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Komerční banka, a.s.

Smyslem existence Komerční banky je společně s klienty budovat lepší a udržitelnou budoucnost prostřednictvím odpovědných a inovativních finančních řešení.

Jako banka má potenciál pomoci v boji s klimatickou změnou a přechodem na uhlíkově neutrální společnost především skrze financování odpovědných aktivit a udržitelných řešení klientů. Dlouhodobě jde cestou uhlíkové neutrality a strategickým plánem v oblasti udržitelnosti, je dosažení nulových emisí uhlíku ve vlastním provozu do roku 2026. Příklady již zavedených udržitelných řešení:

Více informací o Komerční bance a jejím přístupu k udržitelnosti naleznete ZDE.

LABEL DESIGN, a.s.

Tiskárna LABEL DESIGN je jako výrobce samolepicích etiket zodpovědná nejen za to, aby byl udržitelnější celý její provoz, ale také za to, aby výrobky společnosti vhodně doplnily ekologická řešení obalů zákazníků i jejich strategie udržitelnosti. V roce 2023 společnost LABEL DESIGN zařadila do svého strojového parku technologii LINERLESS a stala se tak prvním a jediným výrobcem bezpodložkových etiket v České republice. Tato technologie umožňuje výrobu etiket bez tradičního silikonového podkladu. Originální etikety jsou vyráběny tak, aby po sobě při aplikaci nezanechávaly podkladový silikonový pás, který je při tisku jiných druhů etiket samozřejmostí. Odpad z etiket je pro etiketovací průmysl výzvou po celá desetiletí. Nahrazení klasických etiket Linerless etiketami tento problém řeší. K výrobě Linerless etiket je potřeba mnohem méně vstupního materiálu, na jednu roli se etiket vejde více než těch klasických, takže aplikace na výrobek je efektivnější a jednotlivé role šetří místo ve skladu či při přepravě. Z Linerless etiket nevzniká odpad, který je třeba likvidovat. Při použití Linerlessu v tiskárnách se při tisku délka štítku automaticky přizpůsobuje množství informací na etiketě pro každou položku, čímž minimalizuje velikost štítku a opět také množství odpadu.

Společnost Label design dbá na to, aby svým provozem zasahovala do přirozeného běhu přírody, co nejméně. Ke svému okolí se chová odpovědně a s respektem. Každou novou technologii či koupi nového stroje posuzuje nejprve optikou trvale udržitelného rozvoje.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

LCA Studio, s.r.o.

LCA Studio, s.r.o. je konzultační společnost zabývající se výpočtem uhlíkové stopy a dalších indikátorů udržitelnosti organizací a produktů.

LCA Studio, s.r.o. vypracovává pro své klienty tyto služby:

 • uhlíková stopa produktů a organizací;
 • environmentální prohlášení o produktu Environmental Product Declaration (EPD);
 • podklady pro Environmental, Social & Governance (ESG) reporting;
 • zpracování Life Cycle Assessment (LCA) studií;
 • příprava deklarací Product & Organization Environmental Footprint (PEF & OEF);
 • zpracování podkladů environmentálních dat pro reporting standardu Global Reporting Initiative (GRI);
 • vodní stopa;
 • hodnocení udržitelnosti environmentálních přínosů technologií a projektů.

LCA Studio s.r.o. si zakládá na osobním přístupu, studie jsou vždy založeny na ‘site-specific‘ datech a zpracovávány týmem odborníků se zkušenostmi jak z akademické, tak z aplikační sféry. Společnost má zkušenosti z mezinárodních projektů. Zkušenosti z výzkumu umožňují aplikovat nejnovější postupy v udržitelnosti a posuzování životního cyklu na praktických případech.

Škála klientů je široká:

 • od nadnárodních firem, přes hlavní reprezentanty průmyslových odvětví až po rodinné firmy;
 • od velkých energetických firem, chemických závodů a automobilový průmysl, přes stavebnictví, potravinářství, vodní hospodářství k retailům, recyklačním technologiím, dodavatelům kosmetiky či farmaceutických výrobků.

Krédem společnosti je „Udržitelnost – od slov k činům!“

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Lidl Česká republika s.r.o.

Podnikání společnosti Lidl Česká republika je úzce spjato s trendy českého maloobchodního trhu, který se postupně stále výrazněji orientuje na kvalitu, čerstvost a zdravý životní styl. Lidl usiluje o soustavné zlepšování výživových vlastností nabízených potravin. Opírá se přitom o úzkou spolupráci s dodavateli. Ta přesahuje klíčovou oblast kvality a bezpečnosti potravin a zahrnuje i kritéria etiky a ekologické a sociální udržitelnosti. Lidl důsledně aplikuje své know-how a nejlepší postupy ke snižování ekologické stopy napříč všemi činnostmi a ve spolupráci s dodavateli usiluje o snižování obalové zátěže dodávaných výrobků. Za nedílnou součást strategie považuje Lidl i cílevědomé budování postavení preferovaného a perspektivního zaměstnavatele na českém trhu práce. Součástí působení společnosti je i podpora specifických potřeb a komunit, kde Lidl působí.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Mattoni 1873 a.s.

Mattoni 1873 vidí v dlouhodobé udržitelnosti základ svého podnikání. Ve všech osmi zemích a jedenácti závodech, které provozuje, usiluje o zavedení principů cirkulární ekonomiky. Ambicí firmy je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030. Kromě snahy o zavedení plošného cirkulárního zálohového systému na PET lahve a plechovky, přepravuje společnost své výrobky po železnici, dlouhodobě snižuje spotřebu energie a primárních zdrojů a zavádí další opatření. Uhlíková neutralita není však cílem konečným. Mattoni 1873 již nyní rozvíjí programy „nature positive“, které cílí na podporu biodiverzity v okolí minerálních pramenů, a tedy přináší pozitivní změnu do přírody, v jejímž rámci podniká.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Nestlé Česko s.r.o.

I díky více než 150leté historii se Nestlé vždy řídilo dlouhodobým pohledem.  Po mnoho let plnili závazky vyplývající z jejich konceptu společenské odpovědnosti Vytváření sdílených hodnot. Při pohledu na změny ve společnosti a vůbec při pohledu do budoucna je jasné, že měnit se musí i oni. V roce 2019 vyhlásili svoje cíle k dosažení nulových čistých emisí do roku 2050.

Být jen udržitelný však nestačí, musí se naučit i obnovovat, být regenerativní. Regenerativní cesta Nestlé začíná v zemědělství. Více než 70 % jejich globálních emisí vzniká u zemědělců a zpracovatelů surovin nutných pro výrobu. Regenerativní zemědělství je zakořeněno v postupech, které pomáhají zlepšovat zdraví a úrodnost půdy, ukládat uhlík, zadržovat vlhkost a chránit a obnovovat biodiverzitu.  Cílem společnosti je spolupracovat s dodavateli na transformaci k regenerativnímu zemědělství a snižovat nejen uhlíkovou stopu, ale přispívat ke zlepšení ekosystémů.

Příroda má schopnost růst, vyvíjet se a prospívat. V přírodě nic takového jako odpad neexistuje. Vše je regenerativní. Je načase, aby se podnikání inspirovalo přírodou – aby se posunulo od lineárního modelu „vzít-vyrobit-zahodit“, který extrahuje hodnotu, k modelu, který je cirkulární a funguje v zájmu systému jako celku. Nové obalové materiály a vůbec cirkulární fungování je i pro Nestlé velkou výzvou.

Regenerace je cesta a jako všechny cesty začíná prvními kroky, experimentováním a spoustou učení. Ale směr je jasný: Nestlé se bude inspirovat přírodou a bude se snažit pomoci vytvořit odolnou budoucnost pro naši planetu, její obyvatele a naši společnost. Když se podíváme na příštích 150 let, nic menšího nebude stačit.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.

Ve společnosti Orkla věří, že odpovědné podnikání a snaha přispívat k udržitelnému rozvoji jsou důležité. A to nejen pro vnější okolí, ale i pro jejich vlastní úspěch. Pro budování důvěry v jejich produkty, služby i v ně samotné. Snaží se minimalizovat dopady ze svých aktivit na životní prostředí, a zároveň je pozitivně kompenzovat.

Nejsou to prázdná slova, Orkla si stanovila konkrétní cíle. Základním dokumentem jsou globální Cíle udržitelného rozvoje do roku 2030 (SDGs), které si vytkla OSN v roce 2015. K tomu vlastní cíle, ambicioznější – společnost Orkla chce do roku 2025 například snížit vlastní emise CO2 o 65 procent nebo stoprocentně přejít na recyklovatelné obaly.

A jak k těmto cílům přispívají v naší zemi? Projekt Úspory vody v Babicích, který loni získal ocenění Sustainability Star 2023, každý rok se díky němu ušetří 300 milionů litrů vody a vypustí o tisíc tun CO2 méně. Druhým velkým počinem loňského roku je rozsáhlý vzdělávací program Orkla Akademie Udržitelnosti. Jeho hlavním cílem je přiblížit zaměstnancům principy odpovědného podnikání a inspirovat je, aby sami přemýšleli, co lze dělat jinak a lépe.

Díky pozornosti, kterou Orkla celosvětově věnuje udržitelnosti, již několik let patří ve svém oboru ve špičce evropského žebříčku udržitelnosti pod názvem The Dow Jones Sustainability Europe Index. O členství v tomto „VIP“ klubu se rozhoduje na základě zevrubného hodnocení (tzv. Corporate Sustainability Assessment) nezávislou ratingovou agenturou S&P Global. Svou pozici mezi top pěti procenty společností v Indexu Orkla obhájila i v roce 2023.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Penny Market s.r.o.

Vše, co v PENNY dělají, dělají HEZKY ČESKY. Aktivity PENNY na poli udržitelnosti začínají u pomoci potřebným ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, s níž mají i společný projekt Hezky česky bez plýtvání, v jehož rámci přispěli více než 20 milióny na výstavbu nového centrálního skladu i rozvoj distribuční sítě potravinových bank. Proti plýtvání potravinami bojují také vlastním projektem PENNY pro ZOO nebo zvýhodněnými bedýnkami s ovocem a zeleninou.

Při výstavbě i modernizaci jejich prodejen využívají v nejvyšší možné míře úsporné a ekologické technologie počínaje LED osvětlením, unikátní chladící a mrazící technologií, fotovoltaickými elektrárnami nebo i užitím dřeva při výstavbě prodejen. Nedávno představili nejekologičtější celodřevěnou prodejnu u nás vůbec, a to ve Skutči na Chrudimsku, která je vybavena nejmodernějšími technologiemi, a další podobné budou následovat.

Projektem, na který jsou hrdí, je projekt PENNY pro včely, kdy se nejen zasazují o šíření povědomí o významu včel a opylování na produkci potravin a stav našeho životního prostředí, ale sami se starají o více než 2 milióny včel. A kromě řady dalších aktivit, kdy chtějí být všem dobrým sousedem, podporují také ve spolupráci s Nadace Krása pomoci seniory a na podporu a zdraví přišli v roce 2021 s vlastním projektem Hýbeme se hezky česky.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

PPL CZ s.r.o.

PPL CZ je součástí divize DHL eCommerce a již od roku 1995 patříme mezi nejvýznamnější přepravce zásilek na českém trhu. Kromě doručování pro firmy a podnikatele nabízíme řešení i pro soukromé osoby se službou Balík pro tebe a mobilní aplikaci mojePPL. Specializujeme se na balíkovou přepravu nejen po České republice, ale i do celé Evropy. Disponujeme 28 body sítě včetně dvou překladišť a rozsáhlou sítí výdejních a podacích míst – PPL Parcelshopů a PPL Parcelboxů, kterých je více než 6000 po celé České republice včetně boxů třetích stran. Zaměstnáváme 1500 pracovníků a spolupracujeme s 2000 řidiči, kteří doručí desítky milionů zásilek ročně. Pravidelně získáváme ocenění Top Employer a Great Place to Work.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Prologis Czech Republic Management s.r.o.

Prologis: udržitelný přístup od výstavby až po každodenní provoz

Prologis je globální lídr v oblasti logistických nemovitostí. V 19 zemích vlastní a spravuje portfolio o rozloze přibližně 114 mil. metrů čtverečních, z toho 1,4 mil. metrů čtverečních ve 12 logistických parcích v České republice. Své strategicky situované nemovitosti rozvíjí s ohledem na maximální udržitelnost a každou novou budovu podrobuje akreditaci BREEAM. V Prologis Park Prague-Rudná pak vznikla vůbec první logistická nemovitost na českém trhu, která v tomto schématu získala nejvyšší hodnocení „Outstanding“. Prologis zajišťuje úspornější a pro zaměstnance příjemnější provoz svých budov např. implementací světlíků, tepelných čerpadel či inteligentního LED osvětlení. V roce 2018 se Prologis stal prvním investorem do logistických nemovitostí se schválenými vědecky podloženými cíli v oblasti snižování emisí. Společnost má za cíl dosáhnout do roku 2025 uhlíkově neutrální výstavby, do roku 2030 nulových čistých provozních emisí a do roku 2040 nulových emisí v celém svém hodnotovém řetězci. Nedávno developer představil také platformu Prologis Essentials umožňující optimalizovat provozy zákazníků díky správnému vybavení za atraktivní ceny.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank se hrdě a aktivně hlásí k principům odpovědného bankovnictví. Je si vědoma klíčové role a velké odpovědnosti, kterou jako banka v procesu zelené transformace a jejího financování má. Raiffeisenbank chce aktivně pomáhat při přechodu na nízkoemisní ekonomiku. Postupně proto implementuje principy odpovědného bankovnictví a faktory ESG do svých řídících procesů a přináší nové udržitelné bankovní produkty a služby. Zelenou transformaci vnímá jako velkou příležitost k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

Cílem Raiffeisenbank je usnadňovat klientům život, v oblasti ESG chce usnadňovat cestu k udržitelnosti. Rozvíjí tři základní pilíře udržitelnosti, které cílí na odlišné zainteresované skupiny:

1) ESG poradenství a udržitelné finance (klienti banky)

2) Environmentální a společenská odpovědnost (životní prostředí a společnost)

3) Odpovědná správa a řízení (zaměstnanci banky).

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Smurfit Kappa

Jsou průkopníkem v oblasti udržitelnosti. Jejich cirkulární integrovaný obchodní model jim pomáhá plnit jejich cíle udržitelnosti a stanovovat nové. Mají vedoucí postavení v hodnocení ESG třetích stran a posledních 16 let vydávají pravidelně výroční zprávu o udržitelném rozvoji.

Jako přední společnost v oblasti udržitelnosti zakládají svou ambici udržitelného růstu na třech pilířích: planeta, lidé a efektivní podnikání. To znamená neustále se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, praktikovat odpovědné řízení, zacházet se všemi zainteresovanými stranami s respektem a zlepšovat svým zákazníkům podnikání prostřednictvím svých produktů.

Jejich iniciativa Better Planet 2050 má pro každou výše zmíněnou oblast stanovené ambiciózní cíle a každý rok vykazují významné pokroky. Od roku 2005 snížili emise CO2 o 43,9 %, snížili TRIR o 29 % od roku 2019 a prodali 94,3 % obalů s certifikací dodavatelského řetězce.

Některé z cílů Better Planet 2050: redukce emisí CO2 o 55 % do 2030 a net zero do 2050, 30% snížení množství odpadů odváženého na skládky do roku 2025 (aktuálně jsou na hodnotě 24 % od roku 2013), 25 % žen v manažerských pozicích do roku 2024 (nyní 23,5 %) a v letech 2020-2025 podpořit místní komunity a sociální či environmentální projekty částkou 25 milionu eur (nyní 14,8 milionu).

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Tesco Stores ČR, a. s.

Udržitelnost jak v podnikání, tak v oblasti sociální a enviromentální je včleněna do strategických priorit celé skupiny Tesco. Tesco je první řetězec, který se začal podrobně věnovat měření a prevenci plýtvání potravinami. V rámci podpory komunit se věnuje nejen potravinovým sbírkám a sbírkám školních potřeb, ale především unikátnímu grantovému programu Vy rozhodujete vy pomáháte, který v letošním roce rozdělí již padesátý milion.

Enviromentální část našich aktivit je zaměřena na snižování množství obalů a jejich snadnější recyklovatelnost. Tesco dbá na zdravé a udržitelné stavování, krom rostlinných alternativ masa nabízí i řadu reformulovaných produktů, v této oblasti spolupracuje s Mezinárodním fondem na ochranu přírody. K udržitelnému chování motivuje i dodavatele. Všechny obchody již několik let používají elektřinu z udržitelných zdrojů.

Tato témata rezonují u zaměstnanců a Tesco je hodnoceno jako skvělé místo pro práci rekordními 87 % zaměstnanců. V oblasti diverzity a inkluze jsou klíčová témata: inkluze hendikepovaných, podpora žen a péče o menšiny.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.