uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Lenka Fryčová, WWF

manažerka českého programu WWF

Lenka Fryčová, WWF

manažerka českého programu WWF
linkedin-icon

Lenka Fryčová je manažerkou českého programu WWF Střední a východní Evropa. Před přechodem do nevládního sektoru pracovala do roku 2008 na Ministerstvu životního prostředí ČR jako zástupkyně ředitele odboru finančních nástrojů ochrany přírody a krajiny. Má znalosti v oblasti posuzování a hodnocení projektů, navrhování a hodnocení finančních nástrojů ochrany přírody a krajiny a řízení a koordinace projektů ochrany přírody. Ve WWF se zaměřuje především na spolupráci s komerčním sektorem a na udržitelné potravinové systémy.