uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Sustainability Star 2024

Zasloužené uznání za nejlepší udržitelné projekty

Sustainability Star – Hvězdy udržitelnosti 2024

Realizace úspěšného projektu udržitelnosti vyžaduje čas, energii a odhodlání. A nakonec by se měl dostavit nejen přínos pro životní prostředí či společnost, ale i uznání pro ty, kteří projekt uskutečnili. Toto uznání přichází v podobě ocenění Sustainability Star, které se udělilo deseti nejlepším udržitelným projektům, které vybrala Vědecká rada druhého ročníku Czech & Slovak Sustainability Summitu.

Fotografie z ceremonie

Gratulujeme letošním vítězům!

ALZA.CZ: EKOBALENÍ V ALZE – CESTA K BEZOBALOVÉ LOGISTICE

Projekt Nebalení v Alze, který transformuje přístup ke zbytečným obalovým materiálům v logistice, se spustil v červenci 2022 v Česku a na Slovensku. Jeho prostřednictvím se společnost snaží dosáhnout vize „Jediný udržitelný obal je žádný obal“. Ve firmě zjednodušují procesy, eliminují nadbytečné obaly a šetří náklady. Opatření zahrnuje omezení obalů zboží do AlzaBoxů a firemní pobočkové sítě, kdy se balí zásilky s více než čtyřmi položkami. Standardně se používají plastové stohovatelné přepravky, které jsou stále v oběhu. Tímto způsobem firma ušetřila téměř 78 tun plastu, měsíčně pak 4,3 tuny obalového materiálu.

CLASSIC OIL: RECYKLACE POPRVÉ PORÁŽÍ SPALOVÁNÍ V LIKVIDACI NEMRZNOUCÍCH KAPALIN

Většina energetických systémů využívá nemrznoucí směsi, které s časem ztrácejí své vlastnosti a mění se v nebezpečný odpad. Avšak nejcennější složka – glykol – má schopnost být opakovaně využíván. S inovativní technologií dokáže firma tyto směsi recyklovat do čistého vodného roztoku glykolu s více než 90 % materiálovou výtěžností. Tento přístup není jen ekologicky prospěšný, ale díky nízké energetické náročnosti také ekonomicky efektivní. Recyklací navrací do oběhu velké množství cenného materiálu, snižují závislost na mimoevropských surovinách a redukují emise CO2 spojené s jejich výrobou.

ČESKÁ KRAJINA: REZERVACE VELKÝCH KOPYTNÍKŮ

Projekt obnovuje přírodu prostřednictvím přirozené pastvy velkých kopytníků (zubr, divoký kůň, zpětně šlechtěný pratur). Pastva velkých kopytníků obnovuje krajinu lépe a rychleji než pastva hospodářských zvířat nebo kosení. Navíc jsou velcí kopytníci atraktivní pro veřejnost a pomáhají vytvářet vztah lidí k přírodě, působí jako lékaři nemocné krajiny. Dokážou odstraňovat hrubé a málo úživné druhy trav, které běžná domácí ani lesní zvířata nespásají, a uvolňují prostor pro vzácné květiny a na ně vázané motýly. Výsledkem je obnova biologické rozmanitosti přírodních kvetoucích luk, která nemá v Česku obdoby. Projekt je zároveň edukativní a upozorňuje na účinnější způsoby boje se změnami klimatu (pastevní ekosystémy velkých kopytníků váží o 50 % více uhlíku než všechny lesy na planetě). Projekt slouží jako příklad dobré praxe, po jeho vzoru vzniklo dalších 14 rezervací po celé ČR. Inovativně využívá digitální technologie.

DECATHLON: OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ OBALY PRO E-COMMERCE

Iniciativa opakovaně použitelných obalů byla spuštěna v dubnu 2023 a následně se rozšířila na 60 % všech online objednávek zpracovaných ve skladu společnosti. Od dubna do prosince 2023 vedl projekt ke snížení spotřeby jednorázových lepenkových obalů o 65 tun, což znamená významný krok v závazku firmy k udržitelným postupům balení. Propagací oběhového hospodářství se Decathlon snaží snížit ekologickou stopu a zvýšit povědomí zákazníků o důležitosti odpovědné spotřeby. Znovu použitelné tašky jsou nejen ekologické, ale také plně recyklovatelné. Každý pytel je vyroben z materiálů pocházejících z recyklovaných PET lahví (využívá přibližně 15 lahví), což přispívá ke snížení plastového odpadu.

GOPALL, STABILPLASTIK A PENNY MARKET: POOLINGOVÁ PŮLPALETA Z RECYKLÁTU

V roce 2023 implementoval Gopall poolingovou půlpaletu z plastového recyklátu společnosti Stabilplastik. Prvním, kdo ji certifikoval pro dodávky zboží, bylo PENNY. Cíl spočívá v nahrazení půlpalety typu Düsseldorf, které mají nízkou životnost, jejich opravy jsou nákladné a technicky složité. Zapojení do poolingového systému omezilo i počet palet potřebných pro oběh a snížilo uhlíkovou zátěž díky redistribuci palet dodavatelům. Z LCA vyplývá, že plastová paleta je stonásobně účinnější než dřevěný ekvivalent. Na její výrobu se použilo přes 17 t plastového odpadu, který by skončil na skládce nebo ve spalovně.

KOKOZA A CENTRUM ČERNÝ MOST: KOMUNITNÍ ZAHRADA CENTRUM ČERNÝ MOST

Komunitní zahrada Centra Černý Most vyrostla jako jedno z opatření na zmírnění dopadů klimatických změn. Původní travnatá plocha o rozloze přibližně 800 m2 se proměnila na komunitní zahradu s pěstitelskou plochou 45 m2 ve vyvýšených záhonech, doplněnou o další záhony s bylinami, stromy a jedlými a medonosnými keři. Dešťová voda shromážděná ze střechy centra je zachycována do nádrží a následně využívána k zavlažování celé zahrady. K zpracování bioodpadu slouží tříkomorový kompostér, jehož kapacita umožňuje ročně zpracovat až 3000 kg bioodpadu v rámci asi 50 rodin.

PANATTONI CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT: PANATTONI PARK CHEB SOUTH – HALA AUTODOC, NEJZELENĚJŠÍ BUDOVA NA SVĚTĚ

Logistická hala Autodoc v Panattoni Parku Cheb South není jen průmyslovým objektem, ale i výjimečnou odezvou na ekologické výzvy současnosti. Drží titul nejzelenější průmyslové budovy na světě s certifikací BREEAM 2016 New Construction na úrovni Outstanding a rekordním skóre 94,2 %. Panattoni Park Cheb South, který vznikl na brownfieldu v areálu bývalých strojíren, sestává ze šesti budov, přičemž ohodnocení Outstanding mají dvě z nich – Autodoc a Kaufland eCommerce Fulfillment. Hala, kterou společnost Autodoc využívá jako distribuční centrum, je doslova prošpikována udržitelnými prvky. Za přísných ekologických opatření probíhala už samotná výstavba, více než 85 % stavebního odpadu bylo využito přímo v areálu, bez nutnosti skládkování.

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE: BIOMETAN – VYUŽITÍ KALOVÉHO PLYNU NA ÚČOV PRAHA

V roce 2023 byla dokončena akce „Biometan – Využití kalového plynu na ÚČOV Praha“, která umožňuje diverzifikaci využití kalového plynu (resp. bioplynu), produkovaného z procesu čištění odpadních vod (mimo kogenerační jednotky) na Ústřední čistírně odpadních v Praze, a to konkrétně pro produkci biometanu a jeho následné vtláčení do pražské plynovodní sítě. Srdcem technologie je membránová separace. Účelem zakázky bylo postavit a ověřit pilotní jednotku pro úpravu bioplynu městské čistírny odpadních vod na biometan, který je kompatibilní se zemním plynem, a potvrdit využití této technologie pro budoucí uplatnění v širším měřítku pro nakládání s bioplynem městských čistíren odpadních vod.

URBANITY DEVELOPMENT: URBANITY CAMPUS TACHOV

Jde o první projekt v České republice, který získal certifikaci BREEAM Communities pro udržitelné čtvrti měst a dosáhl nejvyššího hodnocení ve střední a východní Evropě. Historie současného kampusu sahá do roku 1967. Původní budovy byly v zrekonstruovány za plného provozu nájemců v kombinaci s novou výstavbou na nevyužitém území. Klienti mají možnost využívat střešní FVE v kombinaci s bateriovým úložištěm a nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Součástí projektu je také již otevřená dětská skupina, závodní lékař, relax zóny či například budky pro ptactvo, které vyrobili studenti místní SPŠ v rámci svojí praxe. Projekt byl projednáván s místní komunitou a spolky a těší se podpoře místní samosprávy. Budoucí koncept bude ještě doplněn o ubytování hotelového typu, jídelnu a plnohodnotnou mateřskou školu pro veřejnost.

VODAFONE CZECH REPUBLIC: VYUŽITÍ ZBYTKOVÉHO TEPLA Z DATOVÉHO CENTRA K VYTÁPĚNÍ KANCELÁŘÍ

V době, kdy rostou nejen ceny energií, ale i nároky na ekologii, společnost Vodafone zcela odstřihla od plynu část mimopražských prostor. Firma tímto krokem snížila celkovou spotřebu plynu o 12 % a šetří tak nejen náklady, ale i přírodní zdroje. Pracovníci z technologického oddělení společnosti přišli s nápadem instalovat v datovém centru tepelné čerpadlo a dosud nevyužité přebytečné teplo nově využívat pro přilehlé kanceláře a pracovní hub, které byly dosud vytápěny plynovou kotelnou. Projekt s využitím tepelného čerpadla získává teplo z ohřátého vzduchu z IT a telekomunikačních zařízení do rozvodů topení v celé budově. Díky tomu bylo možné zcela ukončit spalování plynu v jedné z velkých lokalit firmy.

Hlavním mediálním partnerem ocenění Sustainability Star 2024 je společnost Active Radio.